6 novembre, 2023

El passat mes d’octubre, la nostra presidenta, Mons Badia, va participar en la reunió de la Taula Social del Canvi Climàtic. Aquest òrgan, previst en la Llei del canvi climàtic, canalitza la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.

Durant la sessió, es va parlar de l’Assemblea Ciutadana del Clima de Catalunya. Un nou òrgan de participació ciutadana on s’implicarà a 100 persones per sorteig, que vol representar la realitat de la població i que tindran l’encàrrec d’analitzar, deliberar i elaborar propostes que lliurarà al Govern de la Generalitat.

 

També es va presentar l’informe sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya, on s’observa una tendència a l’alça de les emissions des de 1990 i que fixa un objectiu de reducció del 44% de les emissions difuses fins a l’any 2030.

Pel que fa als pressupostos de carboni, des del comitè d’expert sobre el canvi climàtic de Catalunya s’estan pressupostant les emissions de carboni de les dècades vinents. Però actualment estem emetent a un ritme (33MT CO₂/any) tan accelerat que, de continuar així, en 6 anys i mig haurem exhaurit el pressupost just per Catalunya fins al 2050 (210MT CO₂).

És per això que una de les conclusions a les quals es va arribar és que el que més importa ara mateix és el que fem la dècada que ve, ja que marcarà el futur dels anys vinents. I per això, un dels reptes proposats és arribar a la neutralitat climàtica d’aquí al 2040. Un escenari més ambiciós que els plans actuals, però molt desitjable.