Actualitat COAMB

Us informem que, durant el mes d’agost, els serveis del COAMB es veuran modificats. El COAMB estarà tancat del 31 de juliol al 15 d’agost (ambdós inclosos) i la resta del mes romandrà amb serveis mínims, incloent-hi l’atenció al públic. Per la qual cosa, la resposta de consultes o peticions es pot demorar. Pel que […]

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) convoca els 8ns Premis Ciències Ambientals, amb l’objecte de guardonar projectes relacionats amb l’àmbit de les Ciències Ambientals i que fomentin i incorporin la visió pluridisciplinar característica del nostre àmbit d’expertesa, així com de reconèixer la tasca dels i les professionals de les ciències ambientals. Els premis estan adreçats […]

Quan vam començar aquesta junta, a la primavera de 2022, comptàvem amb un programa clar, però tan aviat com vam començar a aterrar-lo vam veure que l’element central pràcticament de la totalitat de les iniciatives i projectes implicava estretament avançar amb una comunicació potent de la mà. És per això que, gràcies al lideratge de […]

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ha presentat una sèrie de consideracions al Govern de Catalunya en relació amb el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya (PLATER). El Col·legi expressa la seva preocupació per la concentració del potencial d’energies renovables en una única zona […]

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya t’ofereix una assegurança als col·legiats i col·legiades que cobreix la Responsabilitat Civil Professional dels danys i perjudicis causats involuntàriament als clients o tercers, per fets que deriven de l’activitat professional com a ambientòlegs i ambientòlogues (persona física). A més, també tenen cobertura aquelles Societats o Empreses d’Ambientòlegs (persones jurídiques) o en les […]

El COAMB gràcies a formar part de La Intercol·legial està fent una col·laboració amb FPGencat per tal de difondre la possibilitat d’acreditar les nostres competències professionals o bé, esdevenir avaluador d’aquestes competències. Acreditar competències és l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de […]