Actualitat general

El proper 7 d’abril tindrà lloc la sessió “El cooperativisme en el món de la sostenibilitat”, que organitza Coòpolis – l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona en col·laboració amb el COAMB. En aquesta sessió es presentaran els avantatges principals de la fórmula cooperativa amb la voluntat d’animar-vos a conèixer i estudiar la possibilitat que les vosaltres organitzacions […]

El COAMB forma part del patronat de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT), i en tant que patró, hem rebut una informació que pot ser d’interès per als ambientòlegs i ambientòlogues. Es tracta de la licitació dels serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les […]

El Congrés Nacional d’Educació Ambiental, CNEA, que el passat mes de novembre va cloure la segona edició, anuncia amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Educació Ambiental la constitució d’una secretaria permanent del Congrés. La secretaria permetrà establir una plataforma de treball intercongressos i desenvolupar els compromisos que el Congrés va assumir en […]

Des de fa uns anys ACCIÓ acredita assessors externs per implementar part dels seus serveis i ajuts i posar-los al servei del teixit empresarial de Catalunya mitjançant un procés d’acreditació. Els consultors interessats ​​en acreditar-se per dur a terme projectes d’innovació ambiental es podien acreditar en l’àmbit “Economia circular”. Donada l’alta demanda de projectes d’innovació […]

La Xarxa per a la Conservació de la Natura, conservació.cat, Ecologistes de Catalunya i la Societat Catalana d’Educació Ambiental, van exigir al Govern de la Generalitat que, en compliment de la Llei de l’Agència de la Natura i la Llei Catalana de Canvi Climàtic, destinés la totalitat del Fons de Patrimoni Natural (FPN) als objectius previstos […]