Actualitat general

El passat 10 de maig de 2024, es va aprovar una important instrucció destinada a millorar i agilitzar el procés de tramitació de modificacions no substancials (MNS) de les autoritzacions ambientals d’activitats, segons el que s’estableix en la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental. Aquesta instrucció, fruit d’un treball conjunt entre la Direcció General de […]

El dimarts 21 de març ha tingut lloc al Col·legi d’Economistes de Catalunya la presentació d’un informe que posa en valor el creixement dels professionals en el mercat laboral català. L’estudi de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, “Els i les professionals i la seva contribució a l’economia catalana 2018-2021” ha aportat algunes dades […]

El Col·legi s’ha incorporat com a  membre col·laborador al postgrau d’Economia Circular de la UPC. Es tracta d’un postgrau que pretén dotar als assistents de la comprensió del nou paradigma d’economia circular i de les competències necessàries per poder dissenyar, avaluar i implementar noves solucions per al futur.  Aquests últims anys les persones expertes en […]