Actualitat

La Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya signem un Conveni de Col·laboració per promoure la gestió responsable dels residus de la construcció. En tant que entitats implicades amb la promoció de bones pràctiques ambientals, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i la Fundació […]

Us informem que, durant el mes d’agost, els serveis del COAMB es veuran modificats. El COAMB estarà tancat del 31 de juliol al 15 d’agost (ambdós inclosos) i la resta del mes romandrà amb serveis mínims, incloent-hi l’atenció al públic. Per la qual cosa, la resposta de consultes o peticions es pot demorar. Pel que […]

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) convoca els 8ns Premis Ciències Ambientals, amb l’objecte de guardonar projectes relacionats amb l’àmbit de les Ciències Ambientals i que fomentin i incorporin la visió pluridisciplinar característica del nostre àmbit d’expertesa, així com de reconèixer la tasca dels i les professionals de les ciències ambientals. Els premis estan adreçats […]

Quan vam començar aquesta junta, a la primavera de 2022, comptàvem amb un programa clar, però tan aviat com vam començar a aterrar-lo vam veure que l’element central pràcticament de la totalitat de les iniciatives i projectes implicava estretament avançar amb una comunicació potent de la mà. És per això que, gràcies al lideratge de […]

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ha presentat una sèrie de consideracions al Govern de Catalunya en relació amb el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya (PLATER). El Col·legi expressa la seva preocupació per la concentració del potencial d’energies renovables en una única zona […]

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya t’ofereix una assegurança als col·legiats i col·legiades que cobreix la Responsabilitat Civil Professional dels danys i perjudicis causats involuntàriament als clients o tercers, per fets que deriven de l’activitat professional com a ambientòlegs i ambientòlogues (persona física). A més, també tenen cobertura aquelles Societats o Empreses d’Ambientòlegs (persones jurídiques) o en les […]