Publicacions

El COAMB edita diferents publicacions. Algunes es dirigeixen exclusivament als membres del Col·legi i d’altres al públic en general.

  • El Butlletí informatiu, d’accés per a totes les persons interessades, on trobareu el recull de notícies, ofertes de feina, serveis i comunicacions destacades quinzenalment. Subscriu-te!
  • L’Observatori Ambiental, recopilatori d’estudis, informes i altres documents d’interès per al sector ambiental.
  • El Blog del COAMB, publicació que va néixer el 2012 per celebrar els 20 anys de la creació dels estudis de Ciències Ambientals a Catalunya. Ara, mensualment donem a conèixer més en profunditat les diferents vessants de la tasca dels ambientòlegs.
  • La revista digital ‘. Ambiental‘, la plataforma de comunicació del Col·legi vers la societat. De caràcter rigorós i alhora divulgatiu, és una publicació trimestral que presenta un tractament de notícies i temàtiques a fons. És el mitjà que vehicula la veu dels ambientòlegs i del medi ambient cap als professionals, les empreses i les institucions.
  • Les Edicions del COAMB són altres documents i publicacions puntuals de temàtica diversa, motivats per l’interès de difondre la figura del Col·legi, les ciències ambientals i la tasca de l’ambientòleg en la societat.
 • Temps era Temps, segona part (2018)

  Sergi Cantó, Helena Barracó i David Pon.
  Segona part de l’emblemàtic ‘Temps era Temps’, des de l’inici dels estudis fins a la creació del COAMB.