Portal de la Transparència

documents-estrategics_optim400

 1. Estatuts

  Els Estatuts del COAMB van ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8273 – 17.11.2020.

  Van ser aprovats pel Departament de Justícia mitjançant la RESOLUCIÓ JUS/2834/2020, de 5 de novembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
  Aquesta resolució recull les modificacions aprovades per l’Assemblea General Extraordinària de 15 de juny de 2019.
  L’any 2021, s’aprova el canvi de domicili en Assembla General Ordinària de 15 d’abril de 2021 i es publica la RESOLUCIÓ JUS/1627/2021, de 21 de maig al DOGC Núm. 8423 – 2.6.2021 relativa a aquest canvi.
  Seguint l’aprovació en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 24 de novembre de 2022, i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8906 – 2.5.2023. Es presenta la RESOLUCIÓ JUS/1417/2023, de 21 d’abril, de modificació dels Estatuts del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
 2. Memòria anual

  El COAMB elabora anualment una memòria d’activitats en la que pretén reflectir tot el conjunt d’activitats institucionals i d’actuacions intracol·legials que el COAMB ha dut a terme durant l’any, i que aprova l’Assemblea anual de col·legiats.

  Us mostrem el recull de totes les memòries d’activitats del COAMB des de la seva creació l’any 2004:

  I els resultats del Balanç Social (2022) elaborat amb l’eina de la XES.

 3. Informació econòmica

  Si teniu qüestions, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu coamb@coamb.cat.

  Informes d’auditoria:

  Registre retributiu COAMB 2021

 4. Representants del COAMB a Comissions i Entitats

  El COAMB està present a diferents comissions i associacions de l’àmbit ambiental. Els representants a cadascuna de les entitats són membres de la Junta i dels Grups de Treball del Col·legi. Consulta tots els representants aquí.

 5. Assemblea Anual
  DOCUMENTS D´ACCÉS PRIVAT. Feu login per accedir

 6. Actes de la Junta de Govern

  La Junta de Govern del COAMB, en el desenvolupament de la seva tasca de representació del col·legi establerta en l’article 36 dels Estatuts, es reuneix cada tres setmanes per tractar totes les qüestions de la gestió d’aquest.

  Cada junta es convoca amb un ordre del dia, al llarg del qual es prenen els acords i les decisions pertinents. Finalitzada la junta de govern, aquests acords, decisions, propostes i posicionaments queden reflectits en l’acta de la Junta de Govern, que facilita el seguiment dels acords tant pels membres de la Junta com pels col·legiats.

  ACTES DE LA JUNTA D´ACCÉS PRIVAT. Feu login per accedir

 7. Normativa interna del COAMB i Codi deontològic

  Reglament de Règim Intern (2011)

  Reglament de Persones Adherides i precol·legiades (2022)

  Reglament del Consell Assessor (2011)

  Política de Gestió (2010)

  Projecte d’ambientalització de compres i proveïdors (2010)

  Guia d’ambientalització d’esdeveniments (2010)

  Codi ètic del COAMB (2013)

  Codi deontòlogic

  El Codi deontòlogic és un instrument que vetlla per l’ètica, la conducta i l’activitat professional dels ambientòlegs/logues. Aquest codi, format per vuit capítols i una disposició adicional, és el primer que es va aprovar a l’Estat espanyol en l’àmbit de les Ciències Ambientals.
  El Codi deontològic es va resumir en el Decàleg de l’Ambientòleg.

 8. Normes d’ús de les xarxes socials del COAMB

  El COAMB no es fa responsable dels continguts i comentaris de terceres persones en aquests perfils. Els usuaris han de seguir i respectar en tot moment les normes de participació i les polítiques de publicació de continguts i privacitat de les xarxes socials:

  • No es permet publicar cap tipus de dada personal que pugui afectar a la privacitat de terceres persones ni infringeixi la legislació vigent sobre protecció de dades.
  • No es permet incloure cap tipus de contingut que pugui generar un risc en la seguretat de persones, d’espais o de coses.
  • No es permet incloure cap tipus de contingut que atempti contra la propietat intel·lectual o els drets d’imatge.
  • Les publicacions i els comentaris no poden incloure publicitat de cap empresa, esdeveniment, producte o servei, ni contingut comercial de cap tipus.
  • Els comentaris han de ser respectuosos amb la resta d’usuaris. No s’admet cap missatge que atempti contra la dignitat o els drets de les persones, que fomenti l’odi o la violència, o que sigui discriminatori per qualsevol motiu.
  • El COAMB es reserva el dret d’eliminar qualsevol participació que no segueixi aquestes normes d’ús, com també els missatges amb informació falsa o calumniosa que puguin afectar la imatge de la institució.
 9. Política de privacitat
 10. Guia d’ús llenguatge no sexista