El col·legi

FOTO GRUP COAMB

Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

Es va crear mitjançant la Llei 12/2003. Disposa de personalitat jurídica, regulada per estatuts propis, i agrupa persones que exerceixen la professió dins el territori de Catalunya. Els òrgans de govern del COAMB són l’Assemblea General i la Junta de Govern. També disposa de la Comissió Econòmica, òrgan de caràcter informatiu i consultiu.

Per a més detalls, consulteu les funcions i els estatuts del col·legi.

Missió, visió i valors

El COAMB té com a missió representar, defensar i impulsar el paper dels ambientòlegs, així com els professionals del medi ambient i estudiants, ordenar l’exercici de la seva professió, vetllar per l’ètica professional, i promoure el respecte al medi ambient entre la societat.

Pel que fa a la visió del Col·legi d’Ambientòlegs, aquesta és esdevenir el referent dels professionals del medi ambient de Catalunya oferint els serveis que aquests requereixen i mantenint la projecció institucional, social i ambiental del Col·legi per tal de reforçar la projecció de la professió.

Per projectar aquesta visió es fomentaran iniciatives centrades en l’impuls de la inserció laboral, l’auto-ocupació i l’emprenedoria; la promoció de la recerca ambiental i el posicionament dels ambientòlegs com a investigadors i docents; la qualitat i la coherència dels plans d’estudis de Ciències Ambientals; i el debat i la creació d’opinió sobre els reptes i les polítiques ambientals i de sostenibilitat a Catalunya.

Finalment, els principals valors del COAMB són: compromís, fer xarxa, il·lusió, professionalitat i transversalitat.