Estructura

Assemblea

L’Assemblea és el màxim òrgan de govern del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Es reuneix anualment i s’encarrega d’aprovar els comptes del Col·legi, de marcar els objectius i d’escollir la Junta de Govern cada dos anys.

Junta de Govern

La Junta de Govern representa el COAMB i és l’encarregada d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General (consulta les actes de les reunions de la Junta). Actualment està constituïda pels següents membres:

Comissió permanent

Ricard Vizcarra


President

Gemma López


Vicepresidenta

Brenda Saavedra


Vicepresidenta

Lorena Vela


Secretària


Victor Luna


Tresorer

Vocalia

Alejandro Marcos


Vocal

Josep Rosell


Vocal

Anna Martínez


Vocal

Mons Badia


Vocal


Àngels Codina


Vocal

Serveis Tècnics

Maria Siuraneta


Gerent - Coordinadora

Verónica Serrano


Formació

Sandra Martínez


Administració

Sílvia Fernández


Comunicació