Estructura

Assemblea

L’Assemblea és el màxim òrgan de govern del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Es reuneix anualment i s’encarrega de marcar els objectius, aprovar els comptes del Col·legi, i d’escollir la Junta de Govern, que canvia de legislatura cada 3 anys.

Assistents a la 23a Assemblea Anual 2023

Junta de Govern

La Junta de Govern representa el COAMB i és l’encarregada d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General (consulta les actes de les reunions de la Junta). Actualment està constituïda pels següents membres:

Comissió permanent

Mons Badia


Presidenta

Berta Roset


Vicepresidenta

Ivet Estrada


Vicepresidenta

Anna Martínez


Secretària


Marc Pascual


Tresorer

Vocalies territorials

Elisabeth del Valle


Vocal de Comarques gironines

Jaume Marlès


Vocal del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Roser Pont


Vocal de les Terres de Lleida, alt Pirineu i Aran

Marc Cortina


Vocal de Catalunya Central

Vocalies sectorials

Marc Casanovas


Vocalia d'Emprenedoria

Sergi Arnau


Vocalia d'Accés al món laboral

Blanca Guerrero


Vocalia de Formació

Marc González


Vocalia de Formació


Laura Palau


Vocal de defensa de la professió

Mònica Pérez


Vocalia transició ecològica

Judit Casas


Vocalia de Comunicació

Laia Sunyer


Vocalia de Formació


Víctor Huguet


Vocalia de Formació

Serveis Tècnics

Maria Siuraneta


Gerent - Coordinadora (gerencia@coamb.cat)

Vanessa Illa


Responsable de Formació (escola.formacio@coamb.cat)

Laura Rico


Responsable d'atenció a l'usuari (administracio@coamb.cat)

Gisela Ibáñez


Responsable de Comunicació (comunicacio@coamb.cat)