Estructura

Assemblea

L’Assemblea és el màxim òrgan de govern del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Es reuneix anualment i s’encarrega d’aprovar els comptes del Col·legi, de marcar els objectius i d’escollir la Junta de Govern cada dos anys.

Junta de Govern

La Junta de Govern representa el COAMB i és l’encarregada d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General (consulta les actes de les reunions de la Junta). Actualment està constituïda pels següents membres:

Comissió permanent

Mons Badia


Presidenta

Berta Roset


Vicepresidenta

Ivet Estrada


Vicepresidenta

Anna Martínez


Secretària


Marc Pascual


Tresorer

Vocalies territorials

Elisabeth del Valle


Vocal de Comarques gironines

Jaume Marlès


Vocal del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Roser Pont


Vocal de les Terres de Lleida, alt Pirineu i Aran

Marc Cortina


Vocal de Catalunya Central

Vocalies sectorials

Marc Casanovas


Vocalia d'Emprenedoria

Sergi Arnau


Vocalia d'Accés al món laboral

Blanca Guerrero


Vocalia de Formació

Marc González


Vocalia de Formació


Laura Palau


Vocal de defensa de la professió

Mònica Pérez


Vocalia transició ecològica

Judit Casas


Vocalia de Comunicació

Serveis Tècnics

Maria Siuraneta


Gerent - Coordinadora

Vanessa Illa


Responsable de Formació

Sandra Martínez


Responsable d'atenció a l'usuari

Sílvia Fernández


Responsable de Comunicació