Estructura

Assemblea

L’Assemblea és el màxim òrgan de govern del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Es reuneix anualment i s’encarrega d’aprovar els comptes del Col·legi, de marcar els objectius i d’escollir la Junta de Govern cada dos anys.

Junta de Govern

La Junta de Govern representa el COAMB i és l’encarregada d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General (consulta les actes de les reunions de la Junta). Actualment està constituïda pels següents membres:

Comissió permanent

Leo Bejarano


President

Josep Escarrà


Vicepresident i vocalia d'estudis, projectes i recerca

Irene Navarro


Secretària

Eva Morales


Tresorera i Presidenta Comissió Econòmica i de Responsabilitat Social

Bloc sectorial

Paula Chamas


Vocalia de Relacions internacionals i cooperació

Georgina Vidal


Vocalia d'Ocupació, Emprenedoria i Empresa

Xavier-Andoni Tibau


Vocalia d'Ocupació, Emprenedoria i Empresa

Vanessa Bastida


Vocalia de Comunicació


Ariadna Claret


Vocalia d'Estudis i Projectes

Gemma López


Vocalia de Relacions Institucionals i Protocol

Anna Martínez


Vocalia de formació

Silvia Casorrán


Vocalia de formació


Isabel Ruiz


Vocalia d'Universitats i Recerca

Esteve Corbera


Vocalia d'Universitats i Recerca

Bloc territorial

Josep Rosell


Vocalia Territorial de la Catalunya Central

David Martín


Vocalia Territorial de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Ricard Vizcarra


Vocalia Territorial de las Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran

Marc Vilahur


Vocalia territorial de les comarques de Girona


Jofre Rodrigo


Vocalia territorial de la Catalunya Central

Comissió Econòmica i de Responsablitat Social

La Comissió Econòmica, en representació de l’Assemblea General de col·legiats i per la seva designació electiva, exerceix la funció de revisió dels comptes. Actualment està constituïda pels següents membres:

Eva Morales


Tresorera i Presidenta Comissió Econòmica i de Responsabilitat Social

Susana Pascual


Secretària

Marta Escamilla


Vocal

Serveis Tècnics

Maria Siuraneta


Gerent - Coordinadora

Verónica Serrano


Formació

Sandra Martínez


Administració

Sílvia Fernández


Comunicació