Estructura

Assemblea

L’Assemblea és el màxim òrgan de govern del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Es reuneix anualment i s’encarrega d’aprovar els comptes del Col·legi, de marcar els objectius i d’escollir la Junta de Govern cada dos anys.

Junta de Govern

La Junta de Govern representa el COAMB i és l’encarregada d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General (consulta les actes de les reunions de la Junta). Actualment està constituïda pels següents membres:

Comissió permanent

Lorena Vela


Presidenta

Victor Luna


Vicepresident

Anna Martínez


Secretària

Marc Pascual


Tresorer

Vocalies territorials

Elisabeth del Valle


Vocal de Comarques gironines

Jaume Marlès


Vocal del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Roser Pont


Vocal de les Terres de Lleida, alt Pirineu i Aran

Marc Cortina


Vocal de Catalunya Central

Vocalies sectorials

Berta Roset


Vocal estudiantil - ACCA

Ivet Estrada


Vocal estudiantil - ACCA

Marc Cortina


Vocal d'Estudis i Projectes

Jesús Boschmonart


Vocal d'Universitats i Recerca


Laura Halminen


Vocal d'Ocupació

Carles Cayuela


Vocal de Formació

Laura Palau


Vocal de Comunicació

Marc Pascual


Vocal d'Empresa


Mons Badia


Vocal d'Estratègia de Futur

Mercè Martín


Vocal d'Empresa

Serveis Tècnics

Maria Siuraneta


Gerent - Coordinadora

Verónica Serrano


Formació

Sandra Martínez


Administració

Sílvia Fernández


Comunicació