Imatge Corporativa

Logotip del COAMB

Per facilitar la seva reproducció en webs, impresos, fulletons, etc., el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya posa a la vostra disposició el logotip en formats .eps i .jpg.

Normativa d’utilització

Es pot utilitzar el logotip per referir-se positivament al COAMB sempre que no existeixi finalitat comercial o de promoció de qui en fa difusió. Només els col·legiats poden fer-ne ús amb finalitats promocionals.

En el cas de reproducció del logotip en pàgines web, aquest haurà d’enllaçar amb la pàgina oficial del COAMB (www.coamb.cat).

En el cas de reproducció del logotip electrònicament o en material imprès, es farà arribar al COAMB una còpia de l’exemplar on s’hagi aplicat.

En aquells projectes, estudis, esdeveniments, etc., on participa el COAMB, cal expressar-hi el suport o la col·laboració acompanyant el logotip.