Manifest COAMB-ACCA

Reclamem a la Generalitat de Catalunya el compliment dels compromisos adquirits en matèria de canvi climàtic, així com una resposta ambiciosa a l’emergència climàtica

Vivim una emergència climàtica global a la qual Catalunya no és aliena. Segons el tercer informe sobre el canvi climàtic, a Catalunya, la temperatura mitjana anual de l’aire s’ha incrementat en 0,23°C per decenni per al conjunt del territori durant el període 1950-2014. Augmenten les nits i els dies càlids i disminueixen d’una manera significativa les nits i els dies freds. S’han perdut més del 80% de les glaceres pirenaiques, la majoria després del 1980, i des del 1990 el nivell del mar ha pujat 3,9 cm per decenni. Els pronòstics indiquen que hi podria haver un increment dels fenòmens de pluja torrencial, tal com ja s’ha viscut recentment amb el temporal Glòria, i a la vegada, períodes de sequera més llargs.

El clima serà, amb alta probabilitat, més variable que fins ara, i amb una clara tendència a l’augment dels fenòmens extrems, afectant de forma desigual a la població catalana, especialment les persones que viuen en un context de vulnerabilitat. A més, la COVID-19 ha posat en relleu el vincle intrínsec i inexorable entre els ecosistemes i la salut humana, un vincle que es pot veure també alterat pels mateixos efectes del canvi climàtic.

En aquest context, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) volem expressar, davant les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, el següent:

Reconeixem la voluntat i els compromisos adoptats per part de la Generalitat de Catalunya en matèria de transició climàtica, vehiculats principalment -però no única- a través de la promulgació de la Llei 16/2017 del canvi climàtic, de l’Acord del Govern de declaració d’emergència climàtica i de la definició de l’Estratègia Catalunya 2022.

No obstant això, constatem amb preocupació els incompliments normatius vigents del desplegament del marc estratègic de referència de mitigació, de l’etiquetatge de la petjada de carboni dels productes, dels objectius fixats en matèria d’energies renovables i de la creació de la Taula Social del Canvi Climàtic. Així mateix, corroborem el retard en l’aprovació de la Llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos i l’ajornament de l’impost que grava les emissions de CO2 dels vehicles, entre d’altres.

Per aquest motiu, demanem a tots els grups polítics un compromís ferm, clar i ineludible dels acords i dels compromisos adquirits i dels compromisos adquirits -i vigents- en matèria de política i regulació climàtica, així com valentia i visió de país per aplicar les diferents propostes que a continuació exposem:

  1. Assegurar el compliment dels compromisos adquirits en matèria de canvi climàtic i evitar la flexibilització i les pròrrogues legislatives en matèria climàtica i ambiental:
    1. Llei de canvi climàtic: sol·licitem esmenar i adreçar els incompliments i les pròrrogues en matèria d’aprovació dels pressupostos de carboni per als períodes 2021-2025, d’implementació de l’avaluació de la petjada de carboni de productes, d’aplicació de l’impost a les emissions de CO2 dels vehicles i de creació de la Taula Social del Canvi Climàtic.
    2. Declaració d’emergència climàtica: demanem la posada en marxa de les mesures per incentivar una transició energètica renovable, desnuclearitzada i descarbonitzada. Instem a la Generalitat de Catalunya a aplicar mesures per aturar la pèrdua de biodiversitat, afavorir la mobilitat en transport públic, revisar la legislació que pugui tenir un impacte en termes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, entre d’
    3. Estratègia Catalunya 2022 i escenari post COVID-19: requerim que es facin públiques les solucions proposades pel Grup de Treball Catalunya 2022 per donar resposta a l’emergència climàtica durant el període post pandèmia.
  2. Dotar dels recursos tècnics, econòmics i humans necessaris per a l’assoliment dels objectius climàtics vigents i futurs. El cost de no actuar serà clarament superior al cost d’actuar immediatament. Per això, cal que els pressupostos públics de la Generalitat estiguin redactats en clau climàtica, fent una anàlisi integral de cost econòmic i benefici climàtic d’actuacions urgents.
  3. Realitzar un adequat seguiment i avaluació del nivell d’implementació dels actuals plans i programes en matèria d’acció climàtica (el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019, etc.) així com dels resultats assolits amb l’objectiu de revisar, reformular o desenvolupar noves accions basades en els acompliments realitzats.
  4. Millorar la transparència, la rendició de comptes i la participació ciutadana activa en matèria de transició climàtica amb l’objectiu d’assegurar una implementació inclusiva, justa i sostenible de les accions previstes. Cal que els interessos i les necessitats dels diferents agents socials i econòmics de Catalunya siguin tinguts en compte.

Per tal d’assolir aquests reptes, reclamem als decisors polítics una autoritat climàtica i ambiental catalana amb competències i recursos reforçats que respongui a una voluntat inequívoca d’adreçar la transició ecològica com una prioritat de país.

L’històric Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, creat l’any 1991 i dissolt l’any 2010[1], ha patit en els darrers anys una degradació continuada de les seves competències. En conseqüència, avui les polítiques ambientals han quedat relegades al rang d’una Secretaria de Medi Ambient. Aquest fet contrasta amb la tendència creixent de cancelleries occidentals que no només han mantingut el seu rang, sinó que han estat promocionades a un rang de vicepresidència, vetllant per la incorporació i impuls transversal de la sostenibilitat dins de les diferents àrees del govern.

La dècada dels anys 20 és decisiva per a l’acció climàtica. Des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) requerim al Govern de la Generalitat de Catalunya la recuperació, dins de l’organigrama del govern de la propera legislatura, d’una Conselleria exclusiva que tingui la transició ecològica com a prioritat. Per últim, exigim que s’elevi la Conselleria al rang de Vicepresidència per poder coordinar i liderar de forma efectiva aquesta necessària transició.

[1] Les seves competències van ser repartides entre, els llavors anomenats, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat

Gener 2021

Us podeu adherir al manifest aquí

Adhesions particulars:

Jaume Martín Raya

Lorena Vela Verde

Rafa Ocana

Jesús Boschmonart Rives

Dani Mulas

Marta Pahissa Espluga

Alba Tornero Pascual

David Lesmes

Maria Vallès Casas

Maria del Pilar Brun Marco

Ivet Estrada Tebé

Andrea Higueruelo Fernández

Adrià Peñas Queralt

Núria Canal

Jordi Xandri Rossell

Mercè Boy Roura

Jordi Oliver Solà

Marc Casanovas Castelló

Daniela Catalina Moreno Salas

Nicole Tatiana Camargo Uricoechea

Virgínia Domingo Reig

Anna Pérez Català

Leonardo Bejarano Manjon

Àngela Solà Ipiens

Cristina Vert Roca

Francesc Baró

Eduard Pla Ferrer

Elisenda Font Casanova

Adrià Garcia i Mateu

Ricard Vizcarra Miquel

Jordi Garcés Montero

Elisabet Vallcorba de la Morena

Ferran Rueda Aguilera

Nil Garcia Fernández

Eric Ruiz Sanchez

Remón Corretger Ruhi

Xavier Escuté i Gasulla

Gemma Mas Serra

Laura Figuerola FerrandoXènia Illas

Jennifer McIntosh

Cristina Figols i Querol

Roger rovira rius

Guillem Herrera Masabeu

Gemma Mas Serra

Gemma Agell Llobet

Anna Freixa

Sílvia Zurita i Món

Joan Pons Solé

Laura Almazor Escartín

Josep Maria Mallarach Carrera

Marc Baylina Dolz

Santiafo Poch Cartañá

Elisabeth Del Valle Rodríguez

Dr. Johannes Langemeyer

Meritxell Portella Codinas

Albert Bel

Carme Melcion Fontbernat

Sergi Taboada Moreno

Joan Puigbó Moll

Ariadna Fabà

Lluís Torrent i Bescós

Mireia Pou Ametller

Roser Pont Vilalta

Terraqui

Laura Palaua Rof

Eva Pedraza Aguilera

Xavier Andoni Tibau Alberdi

Jose Luis Gordon Cabeza

Sandra Torres González

Elisabetta Broglio

Berta Roset Pérez

Mireia Jiménez Llobet

Marta Vayreda Almirall

Emma Piera Moré

Albert Santasusagna Riu

Marc Cerdà i Domènech

Isabel Ruiz Mallén

Ivan Hortigüela Bolsa

Aina Tubau Comas

Antoni Ferran i Mèlich

Esteve Corbera Elizalde

Jordi Pujadas Rovira

Nora Solé i Corcoll

Lídia Pérez Moreno

Núria Malé Bascompte

Isabel Díez Palet

Llorenç Planagumà

Marta García

Fiona Capdevila Cugat

Carla van Esso

Gisela Cabra

Ernest Traveria Roquer

Montserrat Masó Aguado

Núria Ruiz Garcia

Oriol Escursell Jové

Karla Subirana Solé

Alba Reverté Reverté

Mercè Martín Goula

Anna Teruel

Samuel Martín Ballesta

Arnau Carreño Roca

Biel Cardona Gilabert

Anna Ros Bosch

Marta Millón Cabrera

Sergi Álvarez Guasch

Pau Gallés Clarà

Inès Sunyer Guiscafré

Aida Pelegrin

Adrià Manzano Amir

Elena Jorquera Codina

Xavier Molero Blàzquez

Daniel Muñoz Garcia

Daniel Escrig Mayordomo

Gabriel Torné Fucho

Sílvia Pineda Martínez

Enric Saus Vié

Jordi Castillo Serrabasa

Assumpta Palau Sol

Roser Rof Bach

Núria Prieto Solé

Joana Violeta Dekker Labrin

Marina Tous Tito

Estela Torres Serrano

Oriol Bonfill i Catalan

Núria Puigvert Vilaplana

Helena Clos Caturla

Eduard Adrobau Ros

Anna Torres Delgado

Núria Cruset Tonietti

Mar Jorba Plassa

Jordi Gaitan i Clarà

Olga Tebé Morera

Julieta Serrano Arebalo

Ivette Carner Blanch

Montse Sànchez

Mireia Tebé

Alex Feliu I Zamora

Sandra Roselló Expósito

Carme Plassa

Roc Soler Llimona

Anabel Salmerón Ramírez

Magda Tebé Morera

Sarai Alexandra HodovLuque

M Elena Corberó Fernández

Judit Tebé Morera

Josep M Bofarull Alvarez

Maria Ariza Domingo

Mireia Caldés Viñals

José Antonio Martínez

Erola Fenollosa Romaní

Núria Canals Sangrà

Joan Martínez Gonzaa

Ramón Tebe Morera

Maria Bussot Fuertes

Anabel Salmerón Ramírez

Javier Ruiz Quevedo

Noemí Bolaños Ruiz de Pascual

Gemma Estany Ferrer

Josep Plassa

Cristina Palau Rof

Anna Gil Bacardit

Míriam González Domínguez

Gemma Estany Ferrer

Maria Tortajada Carenys

Laia Casafont

Jaume Benavente Cassanyes

Anna Martínez Roca

Arnau Vallès Ferrer

Anna Coll-Vinent Noguera

Mathias Christian Brummer

Victor Fabrega Montobbio

Anna Portal

Cinta Vidal Altadill

Jesus-Angel Prieto

Carmen M Prieto

Mercè Font Brucart

Helena Barracó Nogués

José Manuel Pérez Rodríguez

Ismael Lecina Lanau

Muriel Prieto Botella

Anna Gil Bacardit

Maria Siuraneta Toldrà

Jordi Llongueras

Sadurní Morera Carbonell

Roser Caballé Vidal

Anna Lluch Vernet

Miriam Galindo Fernandez

Anna Lluch Vernet

Jaume Marsé Ferrer

Gemma Tafalla Almirall

Roser Salas Dalmau

Quim Pérez i Gómez

Francesc Xavier Reverté Baró

Carla Coloma

Antonio Guijarro Arias

Alexandra Bernal Piñera

Alicia Avellaneda

Alba Canal Bosch

Joan Centelles i Morte

Jordi Couso Vilà

Mireia Pou Terricabras

Anna Martín i Árboles

Josep Rosell Gallart

Isabel Carretero Checa

Amparo Costa

Victoria Dominguez

Mariana Filipe Marques

Neus Marco

Marina López Mor

Aina Caseras Saumell

Daniel Macià Marti

Maria Teresa Vadrí

Núria Garriga

Ramon Sánchez Navarro

Xavier Vergés Guarch

Joan Parareda Sala

Laia Rosàs

Berta Gener Viñas

Jordi Biosca

Alèxia Bohils

Sonia Chaves Pérez

Joaquim Muntané Puig

Lídia Quevedo Dalmau

Aida Queralt Salat

Judit Vilpa Giralt

Enric Galindo Terzán

Verónica Siguero Martín

Aina Caseras Saumell

Anna Martínez

Gaby Susanna Nadal

Carles Cayuela Linares

Meritxell Martell Lamolla

Laura Rebull Robert

Ester López Castillo

Josep Ramon Aragó Gassiot

Virgínia Vallvé

Cinta Golorons Mesa

Gemma Sánchez Freire

Marta Garcia Traveria

Victor Luna Puerto

Sílvia Busquets

Laura Cid Espinach

Maria Vidal Tarrasón

Laia Pujol Miret

Pablo Cifuentes Gonzalez

Alejandro Marcos Valls

Roger Coromina Marcé

Victor Cañadas Molina

Eduard Ruiz

Elisenda Lopez Altarriba

Adhesions d’organitzacions:

Saneseco

Del Rio Consulting

Merience

ECOSTUDI

GPM CONSULTORS, scp

INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SCCLP

Temps de Saó

Plataforma Aturem la C-32

ARDA Gestió i Estudis Ambientals SL

OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SCP

Per la Conca

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Te lo sirvo verde

Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA)

PLATAFORMA APROFITEM ELS ALIMENTS

Ecologistes en Acció de Catalunya

EcoGIRA