Membres d’Honor

L’Assemblea General pot atorgar el nomenament de membres d’honor del COAMB a aquelles persones que, pels seus mèrits científics, tècnics o professionals, qualsevol que sigui la seva titulació acadèmica, hagin contribuït notòriament al desenvolupament de les ciències ambientals o de la professió d’ambientòleg.

Els membres d’honor del COAMB són:

Josep Enric Llebot


Autor de Temps era temps
Membre d’honor des de 2006

Albert Vilalta


Contribució a la creació dels estudis de Ciències Ambientals.
Membre d’honor des de 2008

Ramon Folch


Estudi Ramon Folch Membre d’honor des de 2011
Veure Web

Martí Boada


Institut de la Ciència i Tecnologia Ambientals UAB
Membre d’honor des de 2011

Josefina Castellví


Oceanògrafa i bióloga marina
Membre d’honor des de 2011

Helena Barracó


Implicació en el procés de constitució des de l’ACCA al COAMB
Membre d’honor des de 2013

Sergi Cantó


Implicació en el procés de constitució des de l’ACCA al COAMB
Membre d’honor des de 2013

Lluis Torrent


Implicació en el procés de constitució des de l’ACCA al COAMB
Membre d’honor des de 2013


Teresa Franquesa


Directora de Gestió del Coneixement. Gerencia d’Hàbitat Urbà
Membre d’honor des de 2014

Javier Martín Vide


Coordinador del grup d’experts en canvi climàtic de Catalunya
Membre d’honor des de 2014

Jaume Terradas


Catedràtic d'ecologia de la UAB
Membre d’honor des de 2015

Jordina Belmonte


Doctora en Ciències Biològiques i directora de l'ICTA-UAB
Membre d'honor des de 2016