Participa

Comissions temàtiques i grups de treball

comissions-i-grups_optim
Convidem a tots els membres del COAMB a participar en les comissions temàtiques i en els grups de treball existents. Aquests espais tenen la missió d’informar i assessorar el Col·legi, analitzar i desenvolupar aspectes relacionats amb el treball professional i proposar iniciatives d’actuació.

Actualment el COAMB compta amb quatre comissions temàtiques i cinc grups de treball, formats per membres experts i interessats en les diferents temàtiques.

Per poder formar part de les diferents Comissions o Grups és necessari estar col·legiat o adherit al Col·legi. Si esteu interessats a formar-hi part poseu-vos en contacte amb el Col·legi a través de l’adreça coamb@coamb.cat.

Comissions temàtiques

 • Comissió de territori

  La Comissió de Territori reuneix ambientòlegs i ambientòlogues que treballen en temes relacionats amb el territori. L’objectiu és debatre i reflexionar sobre temes ambientals de caire territorial per tal de construir un discurs que representi el COAMB i, per tant, el conjunt d’ambientòlegs i ambientòlogues de Catalunya.

 • Comissió de medi ambient i empresa

  La Comissió de Medi Ambient i Empresa reuneix ambientòlegs i ambientòlogues relacionats amb el món empresarial i la gestió ambiental de l’empresa.
  L’objectiu és debatre i reflexionar sobre temes ambientals relacionats amb el món empresarial per construir un discurs que representi al COAMB i, per tant, al conjunt d’ambientòlegs i ambientòlogues de Catalunya.
 • Comissió temàtica de residus

  La Comissió de Residus es va constituir l’abril de 2011 com a evolució del Grup de Treball de Residus. El COAMB va crear aquest grup de treball l’any 2007 amb l’esperit de reunir els ambientòlegs i ambientòlogues relacionats amb el món dels residus.
  L’objectiu és debatre i reflexionar sobre temes relacionats amb el món dels residus per tal de construir un discurs que representi el COAMB i, per tant, el conjunt d’ambientòlegs i d’ambientòlogues de Catalunya.

 • Dret Ambiental

  La Comissió de Dret Ambiental es va crear el febrer del 2012, fruit de la necessitat que des del COAMB s’articulés un equip d’ambientòlegs, experts en dret ambiental, que pogués assessorar, desenvolupar iniciatives i formació col·legial, i promoure l’aplicació i millora de la legislació ambiental al nostre país.
  L’objectiu principal de la Comissió és exercir d’observatori de l’aplicació del dret ambiental a Catalunya, aportant una visió crítica i constructiva des del sector dels professionals del medi ambient.

Grups de treball

 • Medi Natural

  El Grup de treball de Medi Natural es va crear arran de la inquietud d’alguns col·legiats per tal de generar un espai en el si del COAMB per tractar els temes que fan referència a aquest àmbit del medi ambient. L’objectiu del grup és debatre, reflexionar i elaborar propostes sobre temes relacionats amb el medi natural per tal de generar discurs i opinió en aquest àmbit.
 • Energia i Canvi Climàtic

  El grup d’energia i canvi climàtic és un espai de trobada per a professionals del medi ambient que es dediquen, o estan interessats, en la temàtica energètica on compartir idees, propostes, dubtes… També treballa per promoure i organitzar activitats relacionades amb l’energia i el canvi climàtic així com per encapçalar i formalitzar l’opinió i el posicionament del COAMB en temes d’energia i canvi climàtic.
 • Sensibilització per la Sostenibilitat

  Treballes en el camp de l’educació? T’interessen la sensibilització i la comunicació ambiental? I els processos de participació? Vols mantenir-te informat, contactar amb altres professionals amb els mateixos interessos, participar en iniciatives lligades a aquest àmbit?
  L’objectiu d’aquest grup és debatre, reflexionar i elaborar propostes sobre temes relacionats amb l’educació i sensibilització ambiental per tal de generar discurs i opinió en aquest àmbit.
 • Aigua

  L’objectiu d’aquest grup és convertir-se en un espai de trobada de professionals del medi ambient dedicats o interessats en l’àmbit de l’aigua, i que volen promoure i organitzar activitats relacionades amb aquesta temàtica, així com encapçalar i formalitzar l’opinió i el posicionament del COAMB en temes relacionats amb l’aigua.
 • Responsabilitat Social

  L’objectiu d’aquest grup és convertir-se en un espai de trobada de professionals del medi ambient dedicats o interessats en l’àmbit de la Responsabilitat Social i que volen promoure i organitzar activitats relacionades amb aquesta temàtica, així com encapçalar i formalitzar l’opinió i el posicionament del COAMB.