Relacions Institucionals

Reunions institucionals Junta

Col·laboracions permanents

El COAMB manté relacions institucionals amb diverses entitats i organitzacions. Des de la seva creació, el Col·legi ha treballat de forma continuada per establir convenis amb diferents organitzacions, generant acords, reforçant vincles i creant-ne de nous.

El COAMB manté relacions permanents amb:

 • Col·legi de Geògrafs de Catalunya

  El Col·legi de Geògrafs de Catalunya té com a objectius vetllar pel prestigi de la professió; oferir serveis que en facilitin l’exercici; difondre i consolidar el paper de la geografia en la societat; i representar institucionalment el col·lectiu de geògrafs quan sigui necessari, entre d’altres.
 • Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

  El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya té entre els seus objectius assessorar l’Administració, els particulars i els col·legiats emetent informes o resolent consultes; impulsar el desenvolupament d’activitats científiques, tècniques, econòmiques, socials i culturals relacionades amb la professió i fomentar el desenvolupament de la recerca i del progrés tecnològic en benefici del desenvolupament industrial.
 • Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

  L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va constituir-se l’any 2011 amb l’objectiu de reforçar la presència social dels col·legis professionals de Catalunya, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu transversalment. El COAMB forma part de la Taula Lletrada i de la Taula Tècnica.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat

  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

  El SOC dóna servei a persones, empreses i territoris en els àmbits que afecten al treball i al desenvolupament local i té per objectiu promoure el treball de qualitat, en condicions d’igualtat, per contribuir a la cohesió social i al desenvolupament competitiu de l’empresa catalana.
 • Ajuntament de Barcelona, àrea d'Hàbitat Urbà

  Hàbitat Urbà és l’àrea municipal que treballa en la definició i consecució d’un model d’Hàbitat Urbà per a la ciutat de Barcelona que avanci en la sostenibilitat a escala local i global. L’àrea inclou i interrelaciona els àmbits propis del manteniment de la qualitat de l’espai públic (Medi Ambient i Serveis Urbans) i l’execució de les obres de millora de la ciutat, la transformació urbanística (Àrea d’Urbanisme), les noves tecnologies al servei de la ciutat i del seu creixement econòmic i social (Institut Municipal d’Informàtica), i la millora del parc d’habitatges (Habitatge).
 • Barcelona Activa

  Barcelona Activa és l’organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. Des de fa 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l’ocupació.
 • Associació d'organitzacions registrades EMAS a Catalunya (Club EMAS)

  L’Associació d’organitzacions registrades EMAS a Catalunya (Club EMAS) està formada per empreses i altres organitzacions de diferents sectors i dimensions que comparteixen la voluntat de millora ambiental, materialitzada amb la participació al sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).
 • Fundació Conama

  La Fundació Conama és una organització independent i sense ànim de lucre, que promou l’intercanvi de coneixement en favor del desenvolupament sostenible.
 • Societat Catalana d’Educació Ambiental

  La Societat Catalana d’Educació Ambiental és una associació creada l’any 1985 per tal d’impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans capaços d’analitzar-la i de donar-hi respostes.
 • Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)

  El COAMB col·labora especialment amb la Secció de Dret ambiental de la Comissió de Cultura de l’ICAB. La secció es va crear l’any 1993, aplega més de 400 professionals, i té per objecte el seguiment de la producció normativa, planificadora i jurisprudencial en matèria ambiental.

El COAMB és membre permanent dels següents consells i comissions:

 • Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (DTES) (Arc Metropolità)
 • Comissió Territorial d’urbanisme de Catalunya (DTES)
 • Comissió Territorial d’urbanisme de Catalunya Central (DTES) (Manresa)
 • Comissió Territorial d’urbanisme de Girona (DTES) (Girona ciutat)
 • Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu (DTES) (Puigcerdà)
 • Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Aran (DTES) (Vielha)
 • Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida (DTES) (Lleida)
 • Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona (DTES) (Tarragona)
 • Comissió Territorial d’urbanisme de Terres de l’Ebre (DTES) (Tortosa)
 • Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Penedès
 • Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 
 • Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Consell Municipal Turisme i Ciutat de Barcelona
 • Consell Rector de l’Observatori del Paisatge 
 • Xarxa Barcelona + Sostenible
 • Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) 
 • Consell Assessor del Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2020 
 • Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua de l’ACA
 • Respon.cat
 • Secció de Medi Ambient de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
 • Taula Contra la Contaminació de l’Aire (Ajuntament de Barcelona)
 • Consell de Medi Ambient i Urbanisme de Mataró
 • Clúster de l’Energia Eficient a Catalunya 
 • Defensa del Patrimoni Natural a Catalunya (PatNatCat) 
 • Comissions de l’Àrea de Coneixement d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Grup de Verd i Biodiversitat de la Fàbrica del Sol
 • Taula Plàstic Zero
 • Taula de Contractació Pública
 • Consell Assessor de l’Institut Català de l’Energia
 • Patronat de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) de l’Associació Catalana de Municipis
 • Consell Assessor de l’Àrea d’Ecologia de l’AMB
 • Taula per l’Emergència Climàtica a Barcelona
 • Taula d’Impuls de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona