Com col·legiar-se

10 raons per col·legiar-se al COAMB

Formulari de pre-col·legiació al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Recordeu que per tal de poder col·legiar-se és estrictament necessari ser llicenciat/da, graduat/da o bé doctor/a en Ciències Ambientals.

Formulari de registre

Dades personals
Informació acadèmica i laboral
Informació Addicional

Dades Professionals*
*Aquestes dades són les que apareixeran si et dones d'alta al Directori d'Ambientòlegs, una eina virtual on us podeu inscriure lliure i voluntàriament. Les dades que hi publiqueu seran de domini públic.
Currículum Vitae
Adjuntar

Documentació annexa necessària

Documentació necessària per completar la col·legiació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o bé resguard del títol o document d’homologació
  • Fotocòpia de les dades bancàries per a la domiciliació
  • En el cas de trobar-vos en situació d’atur, heu d’acreditar que esteu inscrits al Servei d’Ocupació i aportar la documentació acreditativa. En concret, el document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO), que proporciona el SOC, i que us podeu descarregar, amb el vostre PIN, de la pàgina del SOC. El certificat d’inscripció al SOC no és vàlid, només ho és el document DARDO.

Heu de fer arribar aquesta documentació a la seu central del COAMB:
Carrer Muntaner número 81, 6è 1a
08011 Barcelona
Tel: 93 304 21 09

Les dades transferides a través d’aquest formulari seran tractades amb total privacitat i destinades única i exclusivament a la base de dades del COAMB, amb l’objectiu d’informar periòdicament de les activitats del Col·legi, segons queda establert en el Reial Decret 994/1999 sobre la Llei de Protecció de Dades. En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, adreçant-se per escrit a COAMB, domiciliat al carrer Muntaner 81, 6è 1a, 08011, Barcelona, indicant en el sobre: Política de Privadesa, o mitjançant correu electrònic a rgpd@coamb.cat, indicant en l’assumpte: Política de Privadesa.

A més, l’informem que les seves dades podran ser utilitzades pel COAMB per fer-li arribar informació del seu interès.

En el cas que vostè no desitgi que això sigui així, adreci’s a nosaltres mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment per comunicar-nos-ho.