22 noviembre, 2019

El passat dimarts, 19 de novembre, el vocal de la Catalunya Central del COAMB, Josep Rosell, va assistir a l’Smart City World Congress. Després de la visita, fa la següent reflexió:

Les solucions Smart per les ciutats fa temps que estan en boca de tothom i en l’agenda de totes les grans ciutats del planeta. S’està desenvolupant (i de fet, ja està desenvolupat), tot un enorme món de solucions de connectivitat, captació de dades, control, etc. I totes les grans empreses del món s’hi estan abocant amb força. Si bé en anys anteriors el vector ambiental i la sostenibilitat de les ciutats semblaven ser un aspecte clau al considerar una ciutat “Smart”, enguany els reptes que més afloren al congrés són altres com la seguretat, la mobilitat, el control del “què fan els ciutadans” o la inclusió social. És possible que la qualitat ambiental urbana i l’economia circular o la lluita contra al canvi climàtic siguin aspectes transversals que  tothom té interioritzat (sent optimistes); però també és possible que aquests temes, que formen part de l’ADN del col·lectiu dels ambientòlegs, estiguin quedant en un segon pla o relegats a altres fòrums i congressos temàtics, fet que pot ser preocupant. En el cas de l’economia circular, si bé l’any 2018 va ser un tema destacat, enguany s’ha tractat molt breument en una curta presentació el primer dia, i sembla quedar fora dels panells del tema “urban environment” del congrés.

Sí que cal destacar que la mobilitat intel·ligent i l’eficiència energètica als edificis “smart” és ben present a la fira, essent temes que efectivament estan en les agendes de les ciutats del món. Però sovint, des del món de les TIC, no s’aborden amb un concepte de cicle de vida ni es conceben i dissenyen pensant en els costos i beneficis ambientals globals. Des d’aquest punt de vista, altre cop la figura de l’ambientòleg sembla que pot ser clau per poder analitzar i avaluar les solucions des d’un punt de vista més holístic, treballant per la innovació no tant des del punt de vista tecnològic, sinó de la governança i del mètode per aplicar les tecnologies arreu d’aquest sector. En el congrés novament s’ha fet ressò de la necessitat de posar el focus en les persones (usuaris i beneficiaris reals de les denominades tecnologies “smart”) i en la correcta i efectiva implantació de les solucions.

Finalment, tot i que no directament,  molts dels expositors aborden la gestió energètica del futur considerant sí o sí les energies renovables, la generació distribuïda d’energia, l’eficiència energètica, el vehicle elèctric i l’emmagatzematge d’energia. En aquest sentit, és evident que les ciutats intel·ligents i tot el sector tecnològic que les engloba són actors clau en la denominada transició energètica, la qual hauria (en condicional, doncs encara queda molt per fer) de ser un pal de paller en la lluita contra el canvi climàtic.