Bonificacions

Gestió de formació bonificada

L’Escola de Formació del COAMB facilita la gestió de la formació bonificada als participants dels seus cursos.

Totes les empreses i organitzacions que cotitzen a la Seguretat Social abonen anualment un percentatge en concepte de formació per als seus treballadors. Per recuperar aquests fons destinats a formació, cal realitzar una sèrie de gestions de certa complexitat que moltes entitats i empreses petites no poden assumir.

Amb l’objectiu de facilitar que els alumnes dels cursos del COAMB puguin recuperar aquest crèdit i per tant es puguin formar amb un cost econòmic menor, el COAMB ofereix el servei de gestió de les bonificacions.

El servei permet que l’empresa aboni la inscripció al curs, però posteriorment pugui recuperar la totalitat o una part d’aquest import* mitjançant les bonificacions a la Seguretat Social.

(*) En funció de les característiques del curs i de l’empresa, la quantitat bonificable serà menor, igual o superior al cost de l’activitat formativa. En sol·licitar el servei de bonificació, el COAMB us informarà de la quantitat màxima que es pot bonificar en la vostra situació concreta.

Com funciona?

  • L’alumne o empresa que vol bonificar la formació ha d’enviar un correu a l’adreça escola.formacio@coamb.cat indicant que ha fet la inscripció al curs i adjuntant:
    • Aquest document degudament emplenat.
    • Aquest contracte degudament emplenat i signat per l’empresa. El COAMB hi figurarà com a entitat externa organitzadora, i us el retornarà de nou signat pel Col·legi.
  • El pagament del curs el realitzarà l’empresa prèviament a la realització del curs.
  • L’alumne realitzarà el curs.
  • El mes següent a la realització de la formació, amb les dades que li faciliti el COAMB, l’empresa es podrà bonificar la formació, recuperant la totalitat o part del cost de la formació.
  • Us facilitem, finalment, aquest document amb informació que ha de conèixer tota empresa que vulgui acollir-se a aquest servei de formació bonificada.

Qui pot bonificar-se la formació?

Poden aprofitar la formació bonificada aquells alumnes que estiguin treballant per compte d’altri en una empresa. No les poden aprofitar el personal de l’administració, les persones particulars o els professionals autònoms (tret d’alguns casos especials).

Heu de tenir en compte que:

Només es podran gestionar sol·licituds de bonificació si l’empresa facilita tota la informació necessària abans de la data límit d’inscripció que estableix el COAMB per a cada curs.

Si teniu dubtes o necessiteu més informació podeu contactar amb coamb@coamb.cat