Els professionals

ELS-PROFESSIONALS_optim_400

Els ambientòlegs

La creixent sensibilització de la societat vers les disfuncions ambientals a causa de l’activitat humana, ha donat lloc a la necessitat de disposar de professionals altament qualificats en el camp de la ciència i la tecnologia ambiental. Es tracta d’un camp complex i multidimensional, que demanda diferents figures professionals, una de les quals és la del titulat en Ciències Ambientals o ambientòleg.

El titulat en Ciències Ambientals està format amb una capacitat de visió àmplia, per tal d’orientar la resolució precisa dels problemes ambientals i coordinar i complementar el treball dels especialistes en diferents àrees específiques.

Pel seu caràcter d’actuació transversal, no es tracta simplement d’una nova professió, sinó d’una professió innovadora, que tot just comença a ser assumida per les estructures del mercat i per la pròpia societat.

Trets professionals de l’ambientòleg:

 • Vocació interdisciplinària.
 • Dinàmica de treball en equip.
 • Gran capacitat d’adaptació i flexibilitat.
 • Polivalent i multifuncional.
 • Globalista i relacionador, avesat a conviure amb diferents llenguatges i metodologies.
 • Capaç de sintetitzar i resoldre eficientment els problemes ambientals, integrant criteris científics a les necessitats socioeconòmiques.

Camps d’actuació

L’ambientòleg ha rebut una formació interdisciplinar en ciències naturals (química, biologia, geologia), socials (dret, economia, sociologia, ciències polítiques), tecnològiques (enginyeria, monitorització) i instrumentals (informàtica, Sistemes d’Informació Geogràfica), etc.

Atribucions professionals

Els titulats i titulades en Ciències Ambientals són professionals especialistes, amb caràcter generalista, que treballen en l’àmbit del medi ambient.

En el següent document podeu consultar les funcions i atribucions de la professió d’ambientòleg, així com un llistat informatiu d’exemples d’activitats, projectes, informes i tipus d’estudis de cadascun dels àmbits de treball dels ambientòlegs.

Document informatiu sobre atribucions professionals dels ambientòlegs

Estudi d’inserció laboral del COAMB

Amb periodicitat bianual, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya elabora una enquesta per tal d’estudiar la inserció laboral de l’ambientòleg. En aquesta secció us podeu descarregar els darrers estudis realitzats:

Observatori permanent del mercat ambiental

L’Observatori permanent del mercat ambiental del COAMB és un document que cada sis mesos radiografia l’estat del mercat professional dels ambientòlegs a Catalunya. Per poder determinar amb exactitud com està actualment el sector, com més ambientòlegs hi participin, millor.

 1. Fitxes Resum

  Consulta aquí la fitxa resum corresponent a ‘Gener 2014’
  Consulta aquí la fitxa resum corresponent a ‘Juliol 2013’
  Consulta aquí la fitxa resum corresponent a ‘Gener 2013’
  Consulta aquí la fitxa resum corresponent a ‘Octubre 2012’