Els i les professionals

ELS-PROFESSIONALS_optim_400

Els ambientòlegs i ambientòlogues

A principis dels anys 2000, i degut a la creixent sensibilització de la societat vers el medi ambient, va fer necessari disposar de professionals altament qualificats en els diferents vectors que formen part del nostre entorn, i que evidentment cal protegir i conservar. Es tracta d’un camp complex i multidimensional, que demanda diferents figures professionals, destacant la figura del titulat/da en Ciències Ambientals o ambientòleg/a.

Els titulats i titulades en Ciències Ambientals estan formats en diferents àmbits i temàtiques que els aporta una visió àmplia de les problemàtiques ambientals, podent així trobar la resolució precisa i assessorar, coordinar i complementar el treball d’altres especialistes en diferents àrees específiques. Això converteix als ambientòlegs i ambientòlogues en els aliats perfectes per als equips multidisciplinars.

Pel caràcter d’actuació transversal que caracteritza aquesta titulació i per l’actualització constant que requereix, fa que aquesta professió continuï essent innovadora com el primer dia i totalment necessària, no només en l’actualitat sinó també en el futur immediat.

Llei de creació del Cos d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de la Generalitat (pàgina 100)

Preguntes freqüents sobre el COAMB

Si et vols fer membre del Col·legi d’Ambientòlegs, però tens algun dubte, aquí tens un document que te’ls pot resoldre!

Trets professionals de l’ambientòleg/a:

 • Vocació interdisciplinària.
 • Dinàmica de treball en equip.
 • Gran capacitat d’adaptació i flexibilitat.
 • Polivalent i multifuncional.
 • Globalista i relacionador, avesat a conviure amb diferents llenguatges i metodologies.
 • Capaç de sintetitzar i resoldre eficientment els problemes ambientals, integrant criteris científics a les necessitats socioeconòmiques.

Camps d’actuació

L’ambientòleg/a ha rebut una formació interdisciplinar en ciències naturals (química, biologia, geologia), socials (dret, economia, sociologia, ciències polítiques), tecnològiques (enginyeria, monitorització) i instrumentals (informàtica, Sistemes d’Informació Geogràfica), etc.

Atribucions professionals

Els titulats i titulades en Ciències Ambientals són professionals especialistes, amb caràcter generalista, que treballen en l’àmbit del medi ambient.

En el següent document podeu consultar les funcions i atribucions de la professió d’ambientòleg, així com un llistat informatiu d’exemples d’activitats, projectes, informes i tipus d’estudis de cadascun dels àmbits de treball dels ambientòlegs/es.

Atribucions professionals dels ambientòlegs/es publicat al DOGC

Document informatiu sobre les atribucions professionals

Estudi d’inserció laboral del COAMB

Amb periodicitat bianual, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya elabora una enquesta per tal d’estudiar la inserció laboral de l’ambientòleg. En aquesta secció us podeu descarregar els darrers estudis realitzats:

 1. Estudis d’inserció laboral de l’ambientòleg

  Estudi inserció laboral 2020
  Estudi inserció laboral 2018
  Estudi inserció laboral 2016
  Estudi inserció laboral 2015
  Consulta aquí la fitxa resum de l’observatori permanent del mercat ambiental corresponent a ‘Gener 2014’
  Consulta aquí la fitxa resum de l’observatori permanent del mercat ambiental corresponent a ‘Juliol 2013’
  Consulta aquí la fitxa resum de l’observatori permanent del mercat ambiental corresponent a ‘Gener 2013’
  Estudi inserció laboral 2012
  Consulta aquí la fitxa resum de l’observatori permanent del mercat ambiental corresponent a ‘Octubre 2012’
  Estudi inserció laboral 2009
  Estudi inserció laboral 2007
  Estudi inserció laboral 2005
  Estudi inserció laboral 2003