Orientació professional

orientacio-professional_optim

Servei d’orientació professional

És un servei gratuït d’acompanyament en l’àmbit de l’orientació laboral per a tots els col·legiats i col·legiades. Alguns dels aspectes sobre els que pot assessorar el Servei són, entre d’altres:

  1. Revisió-actualització del currículum, per coneixements i per competències
  2. Facilitar eines per trobar feina o emprendre.
  3. Definició de l’estratègia professional.
  4. Identificació d’objectius i habilitats professionals.

El Servei consta d’una primera visita, que pot ser presencial o virtual, i un acompanyament posterior, que es farà a distància, durant el mes següent. En cada cas s’avaluarà la necessitat de la realització d’una segona visita.

Per tal que tothom pugui gaudir del servei amb la màxima comoditat possible, cal concertar hora prèviament a l’adreça de correu electrònic: orientacio@coamb.cat. Les consultes s’ordenen per estricte ordre de sol·licitud i tenen una durada aproximada de 45 minuts. S’han de concertar amb antelació i es recomana que en la sol·licitud de visita es faci un breu resum del tema de la consulta i s’adjunti la documentació necessària (currículum, carta de presentació o altra documentació).