La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Editorial

Que en les darreres dècades la Responsabilitat Social (o RS) ha evolucionat i s’ha consolidat és un fet que es va posar explícitament de manifest al 1999 quan, a la Cimera Econòmica Mundial que va tenir lloc a Davos, el llavors Secretari General de les Nacions Unides, Kofi Annan, va convidar les empreses a “cooperar donant mostres d’una bona ciutadania global”, fos quin fos el lloc on estiguessin ubicades.Entrevista
Opinió
Germán Granda - Director general de Forética

El març del 2011 es va aprovar a Espanya la Llei d’Economia Sostenible (LES). Un dels articles més destacats de la LES és el 39 que, dedicat a la promoció de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), posa un èmfasi especial en l’increment de la transparència de les organitzacions del sector privat pel que fa als aspectes socials, ambientals i de bon govern.Silvia Ayuso - Coordinadora de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa (ESCI-UPF)

Com a conseqüència de la globalització, les empreses es veuen implicades en xarxes de proveïdors creixentment internacionals. En aquest context econòmic, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) no ha de limitar-se únicament a les operacions pròpies de les empreses, sinó que ha d’estendre’s a tota la cadena de valor necessària pel desenvolupament de l’activitat, prestació del servei o producció del bé.Eva Morales - Directora d'Empenta Consulting

Cada cop més, les diferents parts que es relacionen amb l’empresa –clients, accionistes, treballadors, així com la societat en general– demanen una major transparència i un compromís més ferm. És en aquest context que una bona gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) esdevé un instrument important no només per a la millora de la comunicació amb les diferents parts, sinó també per a la integració de les variables econòmiques, ambientals i socials, és a dir, el triple compte de resultats.Josep Maria Canyelles - Impulsor del think tank www.ResponsabilitatGlobal.com

Un context difícil

L’origen de la crisi global que patim es troba en els models de gestió poc sostenibles, mancats de rigor, construïts damunt d’hipòtesis falses i, en determinats casos, per conductes mancades d’ètica. Malgrat que a hores d’ara poca gent discuteix que caldria avançar cap a una economia més sostenible, no solament en termes ambientals sinó també en termes de responsabilitat social en general, el cert és que aquest desideràtum topa amb una estesa falta de compromís a l’hora de concretar-lo en cada empresa en particular; i quan fan algun pas tendeix a ser més una bona pràctica concreta que no pas un compromís global i una gestió integrada.Carles Campuzano - Diputat al Congrés i expert en Responsabilitat Social

Comencem amb una afirmació òbvia: sense lideratge des de l’exemplaritat cap Govern no pot pretendre promoure una política pública de suport al moviment de la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE). Però com passa tan sovint amb allò que sembla evident, els Governs han predicat abans de donar exemple. I en demano disculpes en la part que em pertoca.Xavi Teis - Membre de Fets-Finances ètiques i solidaries

L’actual crisi econòmica ha despertat, inevitablement,  l’interès per buscar formes més responsables d’entendre les finances. Responsabilitat Social Corporativa (RSC), Inversions Socialment Responsables (ISR) o finances ètiques són conceptes que, si bé encara són minoritaris, cada cop tenen més ressò entre la població. Però, ja sigui per la seva ambigüitat o per la manca d’informació al respecte, sovint es confonen els seus àmbits d’actuació, els objectius que persegueixen i els agents que han de vetllar per la seva implementació. Per això, és important veure, primerament, com es defineixen.Susana Pascual, Jordi Gabarró, Eva Morales i Amanda Ortega - Grup de Responsabilitat Social del COAMB

Implantar una estratègia de Responsabilitat Social (RS) és una de les claus per millorar la competitivitat i l’eficiència de les organitzacions. Incorporar valors socials, ambientals i econòmics, i tenir en compte tots els agents en la presa de decisions permet a les empreses, entitats, administracions o organitzacions situar-se en una posició d’avantatge.Notícies

El segon aniversari de l’ISO 26000 i el llançament de l’IQNet SR10 reobren la qüestió

El CERSE es reunirà aquest octubre per tercera vegada des de la seva creació

El Col·legi oferirà formació sobre Responsabilitat Social Empresarial a la PIME i sobre el referencial ISO 26000

Els criteris socials i ambientals s’inclouran en el procés de licitació de vehicles de serveis, electricitat i càterings, entre altres

Empreses i entitats públiques estan treballant per adaptar-los al context de cada país

Documentació
PWC, Club de la Excelencia en Sostenibilidad i Generalitat de Catalunya, 2012


Pacte Mundial de les Nacions Unides, 2012Més documents
Webs

Més webs
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció