La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Editorial

Els hàbitats urbans tenen una gran responsabilitat en la configuració del nou paradigma sostenibilista, atès que concentren una bona part del consum de recursos i de la generació de residus i emissions contaminants a l’atmosfera. La societat contemporània està cada vegada més organitzada al voltant d’assentaments urbans i aquests, en conseqüència, es converteixen en grans consumidors de recursos.Entrevista
Teresa Franquesa i Josep Ramon Ferrer - Cap del departament d'Estratègia de la Direcció de projectes d'Hàbitat Urbà i director d'Estratègia TIC i Smart Cities de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona


Colette Maloney - Directora d'Smart Cities & Sustainability de la Direcció General Connect de la Comissió Europea


Opinió
Irene Compte - Directora adjunta d'URBIOTICA

Tot apunta que la Internet de les Coses1 tindrà un dels seus camps d’aplicació més interessants a les ciutats. El context actual, en què els objectes i les persones de l’entorn urbà estan cada vegada més interconnectats, l’aplicació de la Internet de les Coses respon a una doble demanda. D’una banda, al fet que els ciutadans exigeixen més informació i serveis de valor afegit per atendre les seves necessitats. I, d’altra banda, al fet que els gestors de la ciutat demanen eines tecnològiques més sofisticades per gestionar la creixent complexitat dels sistemes urbans amb garanties d’eficiència i sostenibilitat.Paco Rodríguez - Director de Ciutats Intel•ligents i Telecomunicacions de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

Fa aproximadament quatre anys que vam començar a sentir parlar del concepte de ciutat intel·ligent (smart city) associat a la necessitat de fer evolucionar les ciutats perquè estiguin en disposició d’absorbir un nombre cada vegada més gran de residents. És tracta d’una evolució que s’ha de produir en el marc de disciplines molt diverses: l’urbanisme, la mobilitat, el consum de recursos naturals...Marta Escamilla - Responsable de la Unitat de Medi Ambient del Centre Tecnològic LEITAT

Cada vegada més, el concepte smart (intel·ligent) forma part del nostre dia a dia; sovint sentim a parlar de telèfons intel·ligents, edificis i ciutats intel·ligents, materials intel·ligents, cotxes intel·ligents i tecnologia intel·ligent en general. Es tracta d’un concepte que s’utilitza per designar la perfeccionament de les tecnologies actuals dotant d’intel·ligència a productes i processos, oferint més funcions o millorant les característiques del procés convencional.Josep Escarrà - Consultor energètic a Estudi Ramon Folch i Associats (ERF)

Les ciutats són cabdals per a la gestió dels reptes ambientals als que avui ens enfrontem tant a nivell local, en la mesura que milloren les condicions de vida dels ciutadans, com a nivell global, atès que les concentracions urbanes avui ja engloben a tot el món més del 50% dels habitants del planeta, i a la Unió Europea un 74% de la població viu en àrees urbanes on es consumeix el 75% de l’energia.Anna Moreso i Francesc Baró - Ambientòlegs experts en planificació territorial

Avui, el terme smart és àmpliament utilitzat per la ciutadania en la vida quotidiana amb conceptes com smart phone, smart TV o smart city, entre molts d’altres. Sovint, però, sembla que cal fer aparèixer obligatòriament aquest terme quan s’està parlant de noves tecnologies i d’eficiència energètica. En aquest sentit, cal saber amb coneixement i certesa quan és escaient usar-lo.Xavier Ludevid i Josep Caimel - Ajuntament de Figueres

El camí cap a la sostenibilitat pot anar perfectament acompanyat d'una tecnificació de la ciutat i de les aplicacions que les tecnologies smart ens poden proporcionar. Jugaran un paper fonamental la inclusió de sistemes de monitorització en temps real de totes i cadascuna de les activitats que directament o indirecta gestiona l’administració local.Miguel Cruz - Enginyer de projectes a l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya

La competitivitat econòmica, la seguretat de subministrament i la sostenibilitat són els tres pilars bàsics de la política energètica europea des de la publicació de l’Energy Green Paper al 2006. Quin professional del sector energètic no ha vist mai aquests tres conceptes als vèrtexs del famós “triangle de la política energètica”? Qui no els ha fet servir mai per introduir o justificar un projecte o una presentació?Pilar Conesa - Directora de l'Smart City World Congress

Smart cities és el terme amb què es defineix el nou paradigma de canvi de model pel desenvolupament sostenible de les ciutats, fent-les més eficients i millorant la qualitat de vida dels ciutadans.Notícies

Més de tres-cents ponents i set mil visitants converteixen Barcelona en el centre mundial de les smart cities

Ciutats, empreses, universitats i centres de recerca internacionals s’uneixen per definir els estàndards de qualitat de les ciutats del futur

L’objectiu és capacitar els alumnes per reflexionar críticament sobre el que és, el que no és, i el que els agradaria que fos la ciutat intel·ligent

Es crea al Comitè Espanyol de Normalització de Ciutats Intel·ligents

Disposaran d’una plataforma on-line per compartir bones pràctiques en l’àmbit de l’smart city

Cada cop més ciutats d’arreu del món inicien projectes sota el paraigües de l’etiqueta smart

Webs

Més webs
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció