La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Editorial

En aquesta nova edició del .ambiental abordem el tema de la fiscalitat ambiental. Sens dubte, endinsar-nos en aquest àmbit ens porta a parlar-ne des de diversos punts de vista, com són el de l’economia, el de l’energia, el dels residus i el de l’aigua, entre d’altres.Entrevista
Ignasi Puig Ventosa - Cofundador d'ENT Environment & Management


Pedro Herrera - Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UNED


Opinió
Jordi Roca Jusmet - Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona

El sistema fiscal té principalment dues funcions. La primera és finançar béns que, per les seves pròpies característiques, no es proveeixen adequadament pels mercats, com ara la il·luminació o la neteja dels carrers. Es tracta dels anomenats “béns públics”, que s’utilitzen de forma col·lectiva. La segona funció és redistributiva, és a dir, fer accessibles determinats serveis –com ara la sanitat o l’educació– independentment de la capacitat de pagament, o assegurar uns ingressos monetaris. Aina González Puig - Ambientòloga i consultora a ENT Environment & Management

Després de les reiterades recomanacions de la Unió Europea i gràcies a l'afany recaptatori que ha despertat la crisi econòmica entre les administracions, la fiscalitat ambiental ha anat experimentant alguns avenços a Catalunya i Espanya. Aquest clima favorable ha comportat l'aprovació d'algunes normes rellevants, com és el cas, a Catalunya, de la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l’emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. Marta Jofra Sora - Consultora ambiental experta en gestió de residus i fiscalitat ambiental

Arran de la crisi, a la feina cada cop treballem amb més empreses i administracions d’altres països en projectes de caràcter internacional. En aquest context, sovint em trobo parlant de la gestió de residus a Catalunya que, si bé encara té molt de camí per recórrer, ha esdevingut un model exemplar. José María Durán Cabré - Investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona i professor de la UB

Durant les tres últimes dècades, un elevat i creixent nombre de països ha utilitzat la fiscalitat com a instrument de la seva política ambiental. Tres són les raons principals. Assumpta Farran - Directora General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat

Els preus del petroli estan baixant, ho han fet més del 30% en tres mesos. El novembre passat van assolir el mínim des del 2010, situant-se en valors propers als 80€, i no sembla pas que la tendència hagi de revertir a curt termini. Segons els analistes i la pròpia Agència Internacional de l’Energia, això es deu al fet que aquest descens no va associat a efectes conjunturals motivats per la caiguda de la demanda dels països europeus o d’algunes economies emergents que no creixen el que s’esperava, sinó de l’increment de l’oferta de productes petrolers procedents dels EEUU. Pablo Renieblas - Subdirector General d'Impostos Especials i Tributs sobre el Comerç Exterior del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Des de diversos organismes internacionals, s'ha posat de moda proposar reformes dels sistemes tributaris basades en una reducció de la tributació directa, és a dir, dels impostos que graven la renda que obtenim tant els ciutadans com les empreses, i en un increment de la imposició indirecta, és a dir, dels impostos que recauen sobre el que consumim.James Nix - Director de Green Budget Europe

Les "meravelles de la natura" són destruïdes perquè no se'ls ha donat un valor econòmic. Aquesta afirmació la feia John Maynard Keynes l’any 1933, una època en la qual la comprensió del nostre veritable impacte estava tot just als seus inicis.Notícies

El Govern català preveu recaptar uns 50 milions d’euros i incentivar conductes més respectuoses amb el medi ambient

Catorze països de l’OCDE tenen impostos sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Espanya és el país de la Unió Europea on la fiscalitat ambiental té un percentatge més baix de relació entre impostos ambientals i PIB

Unes 350 empreses catalanes desgravaven anualment un 8% de l’Impost de Societats

Els experts proposen nous instruments fiscals amb objectius ambientals acompanyats de mesures per evitar efectes negatius sobre la competitivitat

Webs

Més webs
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció