La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Editorial

A nivell mundial les ciutats existents estan creixent (en alguns casos de forma dramàtica), i arreu n'estan sorgint de noves. Tot i representar només el 2,7% de la superfície del planeta, les ciutats acullen el 50% de la població mundial, i són responsables del 75% del consum d'energia i del 80% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.Entrevista
Oriol Bohigas - Doctor arquitecte urbanista. És un dels fundadors de MBM arquitectes i, del 1984 fins al 1992 va ser conseller urbanístic de l'Ajuntament de Barcelona


Manuel Gausa - Doctor arquitecte urbanista i vicepresident del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). És autor de diversos llibres, entre els quals destaca l'últim: Multi Barcelona / Hiper Catalunya. Estrategias para una nueva geourbanidad


Opinió
Josep Oliva - Arquitecte i urbanista. Autor de La confusió de l'urbanisme

Si focalitzem l'estat de la superfície del planeta sabem que està subjecte a canvis i no és mai una foto fixa. De vegades, fenòmens meteorològics, sísmics o, fins i tot provinents de l'univers, poden produir canvis importants causats, per tant, pel món aparentment inanimat. Cal fer un específic esment de les accions dels elements aire, aigua i foc.Pere Torres - Conseller tècnic de l'Institut Cerdà

Som una espècie afecta a les modes. Ho som en tots els terrenys encara que, en alguns, preferim dir-ne escoles de pensament. De totes maneres, no hi ha diferències de fons en els compartaments que se'n deriven. A l'urbanisme, ho hem pogut constatar moltes vegades, com en tantes altres disciplines, incloses les ciències ambientals.Marta Vila - Coordinadora de l'Àrea de Residus de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Les ciutats han jugat històricament un paper cabdal per al desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de les societats arreu del món, també ambiental pel que fa a la seva incidència en el territori, cada cop més gran, en què s'emmarquen i del qual depenen. I és que la ciutat seguirà essent el principal repte d'aquest segle, ja que «el repte de la sostenibilitat es perdrà o guanyarà a les ciutats», una frase que sempre he trobat molt eloqüent i definidora.Jordi Romero-Lengua - Ambientòleg i urbanista. Soci director de X3 Estudis Ambientals i coordinador de la Comissió de Territori del COAMB

Des dels seus orígens, la ciutat va ser concebuda com a centre social, on la gent podia satisfer totes les seves necessitats, aspiracions i desitjos. L'essència de la ciutat era el contacte, l'intercanvi i la comunicació. Per facilitar aquestes característiques es potenciava la creació d'infraestructures socials comunitàries (places i carrers, jardins i parcs).Notícies

Professors, llicenciats i estudiants de ciències ambientals d'arreu de l'Estat celebren l'aniversari en un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona

La reunió clou amb un acord polític no vinculant i amb la creació d'un Fons verd per als països en vies de desenvolupament

Estableix els objectius quantificats i les línies d'actuació prioritàries en matèria de sostenibilitat amb l'any 2026 com a horitzó

A finals del primer semestre de l'any finalitzaran els tràmits administratius perquè el Govern aprovi la creació del nou parc natural

Documentació
Francesco Indovina (coord.)
Colección Estudios. Serie Territorio 1. Diputació de Barcelona. Barcelona, 2007


Francesc Muñoz
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008.Més documents
Webs

Més webs
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció