La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 19, Abril - juny de 2015
Nacions Unides engega una iniciativa global sobre turisme sostenible

El creixement del turisme fins al 2050 podria fer augmentar el consum d’energia en un 154%

El nou Programa de Turisme Sostenible del Marc Decennal de Programes sobre Models de Consum i Producció Sostenibles, aprovat a Londres al novembre del 2014, aspira a catalitzar el canvi cap a un turisme més sostenible durant la propera dècada. El Programa promou la transformació cap a la sostenibilitat a través de l’eficiència, la innovació i l’adaptabilitat. Donarà suport a la presa de decisions basada en l’evidència, adoptarà una perspectiva de cicle de vida per a una millora contínua, impulsarà la col·laboració entre els grups interessats i buscarà resultats basats en la implementació de projectes.

Avui en dia, el turisme aporta un 9% del PIB mundial, posicionant-se, així, com un dels sectors econòmics de major envergadura i ràpid creixement a nivell mundial. L’Organització Mundial del Turisme preveu que, al 2030, es registrin fins a 1.800 milions d’arribades internacionals a l’any. Com a conseqüència, és necessari que es gestioni el turisme de manera sostenible, per tal d’evitar impactes negatius sobre recursos naturals, la biodiversitat i el canvi climàtic, entre d’altres. Al 2011, el PNUMA va publicar l’Informe sobre Economia Verda; un informe que assenyala que, si no es prenen mesures, el creixement del turisme fins al 2050 podria fer augmentar el consum d’energia en un 154%, les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 131%, el consum d’aigua en un 152%, i la generació de residus sòlids en un 251%.

El Secretari General Adjunt de Nacions Unides i Director Executiu del PNUMA, Achim Steiner, va dir en l’acte de presentació del programa, que “mentre el turisme continuï creixent, també ho faran les pressions sobre el medi ambient i la vida silvestre. Si la gestió i la protecció no són les adequades, i si no s’inverteix com correspon, els ecosistemes i espècies en patiran les conseqüències”.

L’objectiu del Programa de Turisme Sostenible del marc decennal és abordar aquests reptes en un esforç per assolir canvis importants en les polítiques de turisme i per estimular una major sostenibilitat dins de la cadena de valor del turisme. El Programa busca, també, millorar l’eficiència en l´ús dels recursos, i l’eficàcia en la gestió i l’ús de les noves tecnologies per promoure patrons de consum i producció sostenibles en aquest sector clau.

El Programa està dirigit per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i els governs de França, Marroc i Corea, amb el suport del Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA). 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció