La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 25, Gener - Març de 2017
El Congrés de Diputats treballa en un nou model de bo social basat en la renda familiar

Les entitats socials insten a anar més enllà elaborant una llei contra la pobresa energètica que inclogui electricitat, gas i aigua

El passat desembre, el Consell de Ministres espanyol va aprovar el Reial Decret Llei 7/2016 que estableix un nou mecanisme de finançament de bo social i altre mesures de protecció als consumidors vulnerables d’electricitat. Aquests canvis s’han de desenvolupar en un reglament que determinarà categories de consumidors vulnerables en funció de la seva renda. El reglament que s’està preparant també inclourà la prohibició d’interrompre el subministrament als consumidors vulnerables en situacions més severes que estiguin acollits a tarifes d’últim recurs.

Fins ara, han tingut accés al bo social les famílies nombroses, les llars amb tots els seus membres a l’atur i la gent gran amb pensions mínimes, així com tots els habitatges amb potències contractades menors a 3 kW, independentment del nivell d’ingressos. Amb aquestes condicions gaudeixen del bo social un total de 2,4 milions de llars, que tenen un 25% de descompte en les seves factures.

La nova regulació també modifica el sistema de finançament del bo social, en resposta a una sentència del Tribunal Suprem que estableix que el cost l’han d’assumir totes les empreses comercialitzadores, a diferència del que passava fins ara que l’assumien un reduït grup d’empreses denominades comercialitzadores de referència, que són les úniques que poden oferir el bo social.

En un comunicat, la Plataforma per un nou Model Energètic i l’Aliança contra la Pobresa Energètica alerten de les llacunes que presenta el Reial Decret aprovat al desembre. El consideren totalment insuficient. Per això demanen anar més enllà i que es desenvolupi una Llei contra la Pobresa Energètica que contempli el consum de gas, electricitat i aigua, i garanteixi el dret universal al seu accés.

Aquestes entitats insten al Govern i als grups parlamentaris a desenvolupar un mecanisme de bo social que protegeixi de forma eficaç totes les llars vulnerables i que el reglament incorpori el principi de precaució com a criteri per evitar els talls de subministrament. Posen com a referent la Llei catalana 24/2015, que ha permès aturar 30.000 talls i que exigeix a les operadores sol·licitar un informe a Serveis Socials abans de fer cap tall de subministrament, per assegurar que l’usuari no es troba en situació de vulnerabilitat servera. Pel que fa al mecanisme de finançament del bo social, consideren que penalitza les comercialitzadores amb major nombre de clients de consum reduït, és a dir del sector domèstic i les PIMES.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció