La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 25, Gener - Març de 2017
Front comú de les administracions catalanes per lluitar contra la pobresa energètica

El conveni pactat contempla que les operadores paguin com a mínim el 50% del cost de la pobresa energètica a Catalunya

Les administracions catalanes han arribat a un acord per crear un model comú de conveni per instar a la coresponsabilitat de les empreses subministradores en relació amb la pobresa energètica. L’acord inclou un nou protocol d’actuació per evitar talls en el subministrament d’aigua potable, electricitat i gas. Tant el conveni com el protocol els han pactat la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya.

Aquesta proposta comú de conveni estarà a disposició de les subministradores de serveis bàsics que encara no han arribat a cap acord de col·laboració amb la Generalitat per fer front a la pobresa energètica. La figura del conveni està inclosa en la Llei 24/2015 per tal de cercar vies de col·laboració i coresponsabilitat en la lluita contra la pobresa energètica. A dia d’avui, 20 distribuïdores d’aigua que abasteixen gairebé 6,5 milions de ciutadans ja n’han subscrit un.

La proposta de conveni recull diferents compromisos per part de les subministradores. Per una banda, estableix que s’adreçaran als serveis socials municipals per sol·licitar el seu informe acreditatiu abans de procedir a qualsevol interrupció dels subministraments. També facilitaran als usuaris tota la informació relativa als seus drets.

A més, el conveni contempla que les empreses subministradores de gas i electricitat col·laboraran amb les administracions per fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica. Mitjançant mesures com l’aplicació de tarifes socials, la condonació del deute acumulat o aportacions econòmiques directes, les operadores hauran de cobrir com a mínim el 50% del cost de la pobresa energètica a Catalunya, inclosa la despesa que suposa per a les administracions la gestió d’aquestes situacions. També hauran de promocionar el bo social i l’optimització de la potència contractada.

Les administracions també han acordat un nou protocol, que fixa els criteris i procediments per aplicar la Llei 24/2015, i que pretén incrementar la seguretat jurídica en la protecció de  les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. El protocol vigent, elaborat per l’Agència Catalana de Consum, va ser recorregut tant per la patronal elèctrica UNESA com per Endesa. A falta de sentència ferma, la Generalitat de Catalunya continua aplicant els protocols publicitats al web de l’Agència Catalana del Consum, a l’espera de la resolució definitiva de les mesures cautelars. 

El nou protocol estableix que les companyies subministradores hauran d’informar dels drets relatius a la pobresa energètica que recull la normativa catalana en tots els avisos o comunicacions referents a la manca de pagament del servei. Abans de procedir a interrompre qualsevol subministrament, les operadores hauran de sol·licitar als serveis socials del municipi de l’afectat un informe que acrediti si la persona es troba o no en situació de risc d’exclusió residencial. 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció