La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 25, Gener - Març de 2017
Les dones tenen més risc de patir pobresa energètica

Un estudi d’Enginyers Sense Fronteres subratlla la necessitat d’integrar la perspectiva de gènere a les mesures contra la pobresa energètica

Enginyeria Sense Fronteres amb la col·laboració de l’Aliança contra la Pobresa Energètica ha publicat l’estudi Desigualtat de gènere i pobresa energètica: Un factor de risc oblidat.Segons les seves conclusions, la desigualtat de gènere és un factor de risc que augmenta la vulnerabilitat i les possibilitats de patir pobresa energètica i que és necessari que els ajuntaments integrin en les mesures que es duguin a terme contra la pobresa energètica la perspectiva de gènere.

Tant les dades com els testimonis de les dones que participen en l’estudi mostren que les famílies monoparentals (encapçalades per dones en més d’un 80%), les dones majors de 65 anys, les dones migrades i les treballadores del servei domèstic són col·lectius amb un risc elevat de patir pobresa energètica.

A través de l’estudi s’analitzen indicadors que revelen riscos d’exclusió així com les polítiques públiques dels ajuntaments amb enfoc de gènere, en concret centrant-se en el cas de la ciutat de Barcelona. Es tenen en compte aspectes econòmics i de salut relacionats directament amb la manca d’accés als subministraments bàsics d’aigua i energia per tal d’avaluar i evidenciar que el gènere condiciona la probabilitat de veure’s en situació de risc d’exclusió.

L’estudi compta amb les conclusions d’entrevistes realitzades a dones que pateixen en el seu dia a dia els efectes de la pobresa energètica i que participen de manera activa a l’Aliança contra la Pobresa Energètica. D’aquestes entrevistes s’extreu una anàlisi de qüestions tant rellevants com l’habitatge i l’alimentació, l’estigmatització de la pobresa, les conseqüències en la salut psicològiques i físiques així com l’afectació en els menors, entre d’altres.

L’estudi es pot descarregar en el següent enllaç.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció