La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
Els ODS entren als graus de la UAB

Es fan tallers per donar conèixer l’Agenda 2030 i les principals problemàtiques que la motiven amb l’objectiu d’estimular la reflexió crítica

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) impulsa aquesta iniciativa centrada en la introducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els estudis de grau de la UAB amb l’objectiu de fer reflexionar a l’alumnat universitari sobre la seva incidència en l’exercici de la futura professió i contribuir a l'aprenentatge de les competències pròpies de l'àmbit de l’Educació per al Desenvolupament (EpD).

La iniciativa –que es fa a 5 graus de la UAB: Pedagogia, Educació Primària, Educació Social, Enginyeria Informàtica i Aeronàutica– es vol estendre a altres facultats durant els cursos vinents, atès que es considera una oportunitat per avançar en la direcció d’enfortir la Universitat en el seu rol de constructora d’una ciutadania global.

L'informe "L'Educació per al Desenvolupament a la Universitat. Impulsant l'educació crítica i compromesa als estudis de grau" –que va fer la UAB-FAS amb la col·laboració de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) –  va detectar que calia incorporar més educació crítica i compromesa als estudis de grau de les universitats públiques catalanes. L’estudi va analitzar els plans d’estudi de les vuit universitats i va enquestar 892 estudiants de 1er a 4rt curs de la UAB i va concloure que aquesta formació quedava fora de l’àmbit acadèmic formal, i que no existien vinculacions entre aquesta formació i el contingut dels plans d’estudi. A més, es va detectar que les assignatures que incloïen Educació per al Desenvolupament eren bàsicament optatives i la seva incorporació en l’assignatura depenien de la voluntat de cada professor.

La proposta formativa de la UAB en relació als ODS s’articula a través de tallers a l’aula i d'activitats que es dissenyen de forma col·laborativa amb el professorat responsable de les assignatures que hi intervenen. S’estan fent un total de 17 tallers en assignatures de 1er i 3er curs corresponents a 5 titulacions de grau en els quals hi participen prop de 650 estudiants. Els tallers donen a conèixer l’Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible que la conformen, i les principals problemàtiques que la motiven (pobresa extrema, fam, accés a la salut i a l’educació, canvi climàtic, etc.), amb l’objectiu d’estimular la reflexió crítica entorn les dinàmiques estructurals de desigualtat i la necessitat d’avançar cap a models de desenvolupament sostenible des d’una triple dimensió (econòmica, social i ambiental).

Més informació: http://esdu.cat/ca/noticia/els-objectius-de-desenvolupament-sostenible-entren-als-graus-de-la-uab 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció