La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
Les ONG exigeixen que l'Agenda espanyola 2030 es negociï al més alt nivell

Reclamen que l’estratègia, tota proposició de llei o no de llei i els pressupostos estiguin alineats amb el desenvolupament sostenible

L'Agenda 2030, o l'estratègia integrada que ha de desenvolupar Espanya per assolir el desenvolupament sostenible, ha de comptar amb dotació pressupostària adequada, s’ha de negociar al més alt nivell des de la Presidència del Govern, i ha de comptar amb un mecanisme de rendició de comptes.

Així ho va subratllar el passat 4 d’abril, al Senat, Enrique Segovia, director de Conservació de WWF, ONG aliada amb Unicef i Intermon Oxfam per impulsar políticament l'Agenda espanyola 2030, amb la qual s'ha de donar compliment als compromisos ratificats davant Nacions Unides, i als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

"L'Agenda 2030 és un projecte per a les persones i el planeta que ens obliga a dissenyar un projecte de país diferent, en el qual qualsevol decisió haurà d’incorporar una visió ambiental, de gènere, de pobresa i de vulnerabilitat a llarg termini", ha explicat.

En aquesta línia, Segòvia ha reclamat que el grup d'alt nivell creat pel Govern per elaborar l'estratègia de desenvolupament sostenible d'Espanya depengui de Presidència del Govern per comptar "amb la major força política possible", en lloc d'estar presidit pel ministre d'Exteriors i dependre de l'Oficina Econòmica del President, com passa actualment.

El portaveu de WWF ha subratllat que els ministeris d'Economia i Hisenda han de comptar amb representació i implicació al més alt nivell en aquest grup, així com les comunitats autònomes i els ajuntaments, en tant que moltes de les mesures de l'Agenda 2030 seran de la seva competència.

Així mateix, ha demanat la immediata posada en marxa de la comissió mixta (Congrés i Senat) acordada per al debat de l'Agenda 2030, i la creació d'un Consell de Desenvolupament Sostenible perquè les organitzacions socials puguin participar en l'elaboració i aplicació de la mateixa.

Segons la seva opinió, l'estratègia espanyola de desenvolupament sostenible ha de requerir que tota proposició de llei o no de llei i els pressupostos estiguin alineats amb el desenvolupament sostenible i comptin amb una memòria d'impacte sobre l'Agenda 2030.

Finalment, ha sol·licitat que hi hagi una sessió anual de debat a les Corts perquè el Govern rendeixi comptes d'aquesta estratègia mitjançant la presentació d'un informe tècnic i polític.

Font: EFEVerde

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció