La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
La Comissió Europea redacta un full de ruta per a una economia baixa en carboni

L'objectiu és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle entre un 89 i un 95% al 2050

Amb l'objectiu de reduir la major part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'Europa per al 2050, la Comissió Europea ha elaborat un full de ruta per una economia baixa en carboni -«Roadmap for moving to a low carbon economy in 2050». Es tracta d'un pla per assolir, a llarg termini, l'objectiu de reduir les emissions entre un 80 i un 95%; un objectiu que s'assolirà amb la transició cap a una economia baixa en carboni dels sectors econòmics que emeten més gasos d'efecte hivernacle a Europa (energia, indústria, transport, construcció i agricultura).

Al 2050, les persones viuran i treballaran en edificis baixos en consum energètic i en emissions, equipats amb sistemes intel·ligents de climatització; els vehicles seran elèctrics i híbrids, hi haurà un millor servei de transport públic i menys contaminació atmosfèrica, i tot plegat comportarà un increment en la inversió en tecnologies i energies netes i, per tant, en un impuls a l'economia europea. De fet, en aquest procés de transició, la UE haurà d'invertir 270 bilions d'euros o l'1,5% del PIB anual durant les pròximes quatre dècades, però aquesta inversió comportarà un estímul en el creixement dels sectors productius i dels serveis ambientals i comportarà la creació de milions de llocs de treball.

L'eficiència energètica serà un element clau en aquesta transició: el consum energètic a les llars es reduirà en un 30% i l'energia que es consumirà serà de producció local i procedent d'energies renovables. D'aquesta manera, la UE serà energèticament menys dependent i, per tant, menys vulnerable a les oscil·lacions del preu del petroli. De mitjana, s'espera que l'estalvi econòmic que això suposarà a la UE serà d'entre 175 i 320 bilions anuals en els pròxims quaranta anys. Per una altra banda, la millora de la qualitat de l'aire es traduirà en menys problemes sanitaris i, per tant, en un estalvi de fins a 88 bilions d'euros a l'any al 2050.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció