La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 10, Gener-març de 2013
El City Protocol neix per fomentar les smart cities

Ciutats, empreses, universitats i centres de recerca internacionals s’uneixen per definir els estàndards de qualitat de les ciutats del futur

Una cinquantena de ciutats, empreses, institucions i universitats d’arreu del món han constituït la City Protocol Society, una aliança destinada a donar suport al desenvolupament de les ciutats del futur perquè siguin més eficients i estiguin més ben gestionades.

La City Protocol Society, que es va presentar en el marc de l'Smart City Expo World Congress el passat novembre a la Fira de Barcelona, ha de servir, segons els seus promotors, per definir els estàndards de qualitat de les ciutats i per compartir solucions que ajudin a accelerar la seva transformació en base als nous escenaris i als reptes que han sorgit arran de la generalització de les tecnologies de la informació en l’àmbit urbà.

La City Protocol Society neix per donar forma a la iniciativa del City Protocol, un nou marc de treball obert a totes les ciutats del món per avaluar i optimitzar els esforços dedicats a crear ciutats més sostenibles i eficients mitjançant l’impuls de projectes i polítiques replicables i la formulació de recomanacions i estàndards tecnològics destinats a la indústria. El City Protocol s’emmiralla en la forma com es va crear l’IP (Internet Protocol), que es va establir en base a una comunitat global per tal que els resultats que se n’obtinguessin fossin debatuts i desenvolupats de forma oberta a nivell internacional.

Un dels objectius del projecte City Protocol és establir un sistema de certificació de ciutats propi de l'era de la informació per mesurar el grau d'eficiència i qualitat a partir d'indicadors que avaluaran aspectes estructurals, funcionals, metabòlics i socials.

A la City Protocol Society s’hi han adherit ciutats dels cinc continents com Barcelona –ciutat que ha liderat la seva creació–, Seül, Buenos Aires, Cornellà del Llobregat, Yokohama o Amsterdam; empreses tecnològiques com Cisco, Indra, IBM o Microsoft; i universitats i centres de recerca com les de Chicago, Albany, Younsei i la Politècnica de Catalunya.

En la presentació del City Protocol Society, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va remarcar que el City Protocol, anunciat fa tot just un any, neix amb la voluntat de ser un model plural i obert que permeti  definir com han de ser les ciutats del futur per ser més autosuficients i eficients. Segons Trias “la City Protocol Society que estem presentant al món és una invitació a generar una nova economia basada en les ciutats”.


Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció