La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
El pla gironí contempla quatre àmbits d'acció: gestió forestal i biodiversitat, aigua, salut, i comunicació i formació.
Girona i Ascó, primers municipis catalans a redactar plans municipals d'adaptació al canvi climàtic

Lleida, La Garrotxa, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i tres ens locals més publicaran els seus plans d’adaptació al 2014

Una eina per definir l’estratègia de preparació dels municipis als impactes del canvi climàtic és la redacció dels plans municipals d'adaptació. Girona i Ascó han estat els primers municipis catalans a elaborar-ne, amb l’objectiu principal d’identificar les línies d’acció que s’han de seguir per tal d’afrontar amb garanties els efectes estimats del canvi climàtic.

La ciutat de Girona va presentar el seu pla d’adaptació el desembre de 2013, iniciativa que, junt amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, serveix per formalitzar el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic i la voluntat d’integrar la variable d’adaptació al canvi climàtic en el conjunt d’accions i estratègies portades a terme al municipi.

Dins del pla gironí, s’han definit cinc línies estratègiques, a partir de les quals s’han determinat una sèrie d’objectius particulars que donen suport a l’objectiu general de reduir la vulnerabilitat de la ciutat de Girona envers els efectes del canvi climàtic. Aquests objectius s’han definit en funció de quatre àmbits d’actuació –gestió forestal i biodiversitat, aigua, salut, i comunicació i formació– i es plasmen en un total de 51 mesures específiques.

L’execució d’aquestes mesures es planteja en dos horitzons temporals planificant unes línies estratègiques per ser dutes a terme en 15 anys (abans de l’any 2030) i unes mesures concretes d’acció per se aplicades en 3 anys (2013-2015), on es prioritzen aquelles actuacions amb un major impacte i facilitat d’implementació, en base a una gestió d’esforços efectiva i amb resultats a curt termini.

Igual que Girona, el municipi d’Ascó, a l’octubre de 2013, va aprovar un pla municipal d’adaptació al canvi climàtic. El document, que inclou un total de 44 mesures, estableix prioritats d’acció que van de l’àmbit urbanístic i de la mobilitat, per preveure els efectes de possibles inundacions, a l’adopció de mesures encaminades a reduir la dependència del subministrament elèctric, garantir serveis essencials per a la seguretat a la indústria en situació de risc, o prevenir l’afectació creixent de la presència d’espècies invasores, com el musclo zebra. A més a més, el pla proposa reactivar l’activitat agrícola per evitar que bona part del terme municipal acabi convertit en bosc.

A nivell de Catalunya, l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic està treballant en identificar les implicacions del clima sobre el territori català i, amb la publicació de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, ha donat les primeres passes cap a la gestió i el disseny d’accions per gestionar l’efecte d’aquests impactes.

El 2014, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat té previst destinar 850.000 euros en forma de subvencions a cinquanta ens locals per lluitar contra el canvi climàtic. Les actuacions que es subvencionaran inclouen la redacció de sis plans locals d'adaptació al canvi climàtic, entre els quals hi ha els de la ciutat de Lleida, la comarca de la Garrotxa i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Altres municipis i ens locals rebran el suport econòmic de la Generalitat per finançar accions orientades a la reducció d'emissions en el sector de la mobilitat, com la construcció i senyalització de carrils bici, la creació d'aparcaments i adquisició de bicicletes, i la compra de vehicles de baixes emissions.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció