La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
La desembocadura de l'Ebre. Autor: Manel Zaera.
L'IRTA lidera el projecte per definir el futur Pla d'Acció Climàtica del Delta de l'Ebre

El Delta de l’Ebre s’enfonsa entre 2 i 3 mm cada any a causa de la subsidència

La Unió Europea ha resolt finançar el 50% del projecte Life Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro Delta (Life Ebre-Admiclim), liderat per la unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) amb el suport i la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consorci d’Aigües de Tarragona, la Comunitat de Regants i el Sindicat Agrícola de l’Ebre, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Universitat de Còrdova i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. El projecte tindrà una durada de quatre anys i un pressupost total de 2,2M€.

Life Ebre-Admiclim planteja l’execució d’accions d’adaptació als impactes del canvi climàtic i de mitigació dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) al Delta de l’Ebre, un àmbit de Catalunya especialment vulnerable. L’elevada vulnerabilitat del Delta de l’Ebre s’explica pel seu grau d’exposició a l’increment del nivell del mar i, alhora, pel fenomen de subsidència que provoca un enfonsament del terreny d’entre 2 i 3 mm/any.

A través de proves pilot d’aplicació en el riu i en els arrossars, el projecte analitzarà, l’aportació de sediments al Delta i l’optimització operativa de zones humides de nova creació per maximitzar el segrest de carboni, l’elevació del sòl i l’assimilació de nutrients i contaminants. Els resultats de les accions constituiran la base del Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre, un instrument que ha de facilitar la integració posterior d’aquestes accions en les diverses polítiques sectorials del territori: aigua, natura, agricultura, aqüicultura o pesca.

Per mitjà d’aquest projecte, la Direcció General de Polítiques Ambientals, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, dóna continuïtat als treballs realitzats al 2010 al Delta i estableix el marc d’acció climàtica necessari per reduir la vulnerabilitat d’aquesta zona tan fràgil.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció