La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 19, Abril - juny de 2015
Anna Torres - Investigadora i professora titular de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB
La sostenibilitat, una condició indissociable del nou turisme contemporani

El turisme i el creixement que aquest ha experimentat, ha estat, i encara és, un dels fenòmens econòmics i socials de major rellevància del segle XX. Actualment, el turisme constitueix una part considerable de l'economia global i determina una part molt important de la mobilitat arreu del món. Aquesta realitat i la creixent consciència ambiental de la societat, fruit del debat iniciat al voltant del desenvolupament sostenible, han propiciat l’acceptació i la difusió del paradigma de la sostenibilitat en el sector turístic.

La naturalesa transversal del turisme requereix de la participació de diferents professionals: des del graduat en turisme fins als economistes, historiadors de l’art, graduats en dret, geògrafs o ambientòlegs. En aquest sentit, el turisme presenta una peculiaritat que fa que la figura de l’ambientòleg sigui especialment necessària: la dualitat del territori. I és que, en relació amb el turisme, el territori compleix una doble funció. És el substrat on es desenvolupa l’activitat turística i, a la vegada, un recurs turístic en sí mateix. Per tant, el desenvolupament sostenible de l’activitat és, alhora, garantia de qualitat en la destinació i en el producte turístic, ambdues condicions necessàries per a la seva viabilitat a llarg termini. La versatilitat i la transversalitat disciplinar del perfil de l’ambientòleg sembla, doncs, idònia per orientar i treballar en aquest sentit.

Les dificultats del turisme sostenible

Avui, la sostenibilitat s’ha convertit en un dels reptes i objectius del turisme. No obstant això, aconseguir que el turisme sigui sostenible no és fàcil –sobretot, tenint en compte que la imprecisió del concepte dificulta la seva aplicació–.

La realitat evidencia que, en el sector turístic, el significat real de la sostenibilitat sovint es menysté i sovint s’associa amb modalitats com l’ecoturisme o el turisme rural. Per això, caldria aclarir que el turisme massiu i el turisme sostenible no són realitats irreconciliables, i és que els principis de la sostenibilitat han de guiar qualsevol espai o producte turístic, independentment dels seus estats evolutius.

Més concretament, la sostenibilitat aplicada al turisme implica un canvi de paradigma en la forma tradicional d’aprofitament turístic dels recursos. I, a la pràctica, la principal dificultat que se’n desprèn és la definició de límits per a la sostenibilitat. Per aquest motiu, és important cercar instruments que permetin transformar la idea teòrica en valor pràctic, és a dir, en una sèrie de paràmetres identificables i quantificables operatius per mesurar-la.

La quantificació de la sostenibilitat: indicadors

Els indicadors, pel fet que afavoreixen la quantificació, tenen un paper clau a l’hora de parametritzar les activitats i la seva sostenibilitat. Permeten descriure i mesurar, mitjançant paràmetres objectius, la realitat d’un àmbit concret, facilitant el coneixement del territori, i dels elements i els processos que hi tenen lloc. D’aquí que contribueixin a la presa de decisions, tant en la fase de planificació com en la fase de gestió pública.

Així mateix, els indicadors no només poden servir per caracteritzar la situació present, sinó també per monitoritzar-ne l’evolució. Altrament dit, poden ajudar a identificar problemes i virtuts d’un model actual, i a traçar estratègies de reconversió o reorientació per al futur.

En el cas del sector turístic, a aquestes qualitats se suma la idoneïtat de l’instrument per mesurar fenòmens de naturalesa transversal ja que, a través de bateries d’indicadors pluridisciplinàries, es poden fer avaluacions holístiques.

Existeixen nombrosos exemples d’indicadors de turisme per a la gestió sostenible de les destinacions, com ara la guia pràctica de l’OMT (The Guidebook on Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations), el manual Sistema español de indicadores ambientales de turismo del Ministerio de Medio Ambiente, o els indicadors de sostenibilitat del turisme a les Illes Balears desenvolupats pel CITTIB.

En aquesta línia, una de les iniciatives implementades més recentment és el Sistema Europeu d’Indicadors Turístics creat per la Comissió Europea per guiar les destinacions en la millora de la seva sostenibilitat. La iniciativa encara es troba en fase experimental i s’està aplicant a diverses destinacions turístiques d’arreu d’Europa, entre elles la província de Barcelona, juntament amb uns altres 106 ens turístics europeus regionals, provincials i locals.

El futur del turisme en clau de sostenibilitat

En el context social i econòmic actual –caracteritzat per un canvi en les motivacions i les pautes de consum turístic, i per una forta competència entre destinacions–, el turisme sostenible es postula com una estratègia clau. Això es deu, específicament, al fet que promou la revitalització de les destinacions turístiques madures i el desenvolupament equilibrat de les destinacions turístiques emergents.

La nova orientació del turisme aposta per formes diferents d'organització i gestió a fi d’aconseguir unes majors productivitat i efectivitat a través de l’aplicació de principis com la qualitat, la flexibilitat, el desenvolupament integrat en l'entorn, l’atenció personalitzada al client, la innovació i la integració diagonal. A més, davant del més que probable creixement futur del turisme, cal establir filtres racionals per mitjà de mecanismes correctius i preventius que evitin els problemes i les conseqüències negatives dels desenvolupaments incontrolats.

La sostenibilitat és, doncs, una condició indissociable del nou turisme contemporani, essent una estratègia clau en la política turística actual.

Anna Torres Delgado és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment, treballa com a investigadora i professora titular a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB, i també és professora associada al Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Facultat de Geografia i Història de la UB.
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció