La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 20, Juliol - Setembre de 2015
Margarida Feliu - Coordinadora del programa Barcelona Escoles + Sostenibles
Barcelona Escoles + Sostenibles. Un programa que relaciona les necessitats educatives de les escoles i la sostenibilitat de la ciutat

L’educació ambiental ha estat, és i seguirà sent una bona estratègia per millorar la tasca educativa d’una escola. La finalitat d’un centre educatiu és que l’alumnat, tingui l’edat que tingui, aprengui. Aquest aprenentatge individual es produeix en un context col·lectiu, dins d’una determinada comunitat educativa. És en cada comunitat educativa que el professorat defineix quina és la seva línia educativa, coneix les seves necessitats i interessos, i decideix atorgar a l’alumne i al seu entorn el protagonisme principal.

Una escola que és oberta, que utilitza sovint el seu entorn com l’escenari real i proper on contextualitzar els aprenentatges. Una escola que és flexible i que sap incorporar l’atzar i l’actualitat dins del seu desenvolupament curricular, que utilitza la participació com un element clau per promoure situacions de debat i de presa de decisions col·lectives orientades a generar canvis necessaris en la nostra societat. Una escola que també sap explicar-se i visualitzar les accions que considera més importants i que ha aconseguit portar a terme. Una escola que analitza els resultats obtinguts i els fa servir per seguir avançant d’un curs a un altre.

No estem parlant d’una escola ideal, estem parlant d’una escola que fa la seva feina de la millor manera possible, que es planteja nous reptes i que els relaciona entre sí per tal d’aprofitar sinergies i complicitats. Una escola que es compromet a fer realitat un, dos o tres projectes compartits per la majoria dels col·lectius que en formen part.

És en aquest context que apareix el programa Barcelona Escoles + Sostenibles (Bcn E+S), inicialment Agenda 21 Escolar, que ajuda els centres educatius de la ciutat a fer realitat els seus projectes. Seixanta-nou centres educatius van començar aquest programa al curs escolar 2001/02. Aquest any 2014/15, hi han participat 342 escoles. Cada centre amb el seu propi projecte, però amb ganes de treballar en xarxa, tot compartint una nova cultura de ciutat en què els valors de la sostenibilitat és corresponen amb els principals valors educatius que l’alumnat ha d’aprendre: cooperació, solidaritat, eficàcia, estalvi, equitat, equilibri...

Bcn E+S és un programa que acull cada any les demandes de mestres i professors de centres educatius implicats i amb ganes d’innovar. Docents que busquen el suport necessari per facilitar als seus alumnes aprenentatges que incorporin la perspectiva de la sostenibilitat, entesa com peça clau per adquirir competències i desenvolupar el currículum. Una visió socioambiental que disposa d’un escenari ric i complex com el que ofereix la ciutat de Barcelona.

A partir de la suma de les necessitats educatives dels centres i de les necessitats sociambientals de la ciutat, Bcn E+S desenvolupa diferents propostes educatives que surten d’un tema d’interès comú (entre diferents centres de la xarxa) o de la proximitat territorial. Aquestes micro-xarxes poden ser temàtiques, com per exemple: ‘Embolcalls + Sostenibles’, ‘Ens ho mengem tot’ (malbaratament alimentari), ‘SSSSplau’ (contaminació acústica), ‘Apropa´t’ (ús d’espais públics per aprendre), ‘Tinguem Cura del Planeta’ (projecte internacional de participació de joves en temes ambientals), ‘Horts Verticals’, ‘Compostem i Aprenem’, ‘Pla de Prevenció de Residus’, ‘Eficiència energètica’... I també poden ser territorials o sectorials, com per exemple: “El somriure de Les Glòries”, “Superilles”, “Xarxa d’escoles de Ciutat Vella”, etc.

El programa Bcn E+S ofereix, també, des de la seva secretaria tècnica, un extens programa de formació per al professorat. Es tracta d’un programa que cada any s’adequa a les demandes que es recullen en els projectes que presenten els centres. Aquesta proposta formativa consta de tallers, cursos i seminaris que faciliten l’intercanvi, la motivació i la innovació permanent. El programa també disposa d’un Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA), un centre de recursos didàctics de consulta i préstec pels centres educatius de la xarxa que, a més, assessora inicialment projectes de recerca que volen endegar alumnes de cicles formatius, ESO i Batxillerat.

Aquests serveis són vius i cada curs s’adapten i es complementen amb recursos materials i econòmics que permeten a les escoles seguir avançant en el camí de ser, cada any, una escola una mica més sostenible, capacitant ciutadans crítics que actuïn per canviar el món començant per analitzar, imaginar i transformar el seu entorn més proper.

Barcelona Escoles + Sostenibles és un programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelona 2012-2022. Forma part d’altres xarxes supramunicipals, com per exemple la XESC i ESenRED.

Margarida Feliu, llicenciada en Pedagogia i educadora ambiental, coordina el programa Barcelona Escoles + sostenibles. L’any 1985 va fundar el Centre d’Educació Ambiental de Santa Marta a Viladrau. És vocal de la Societat Catalana d’Educació Ambiental.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció