La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 21, setembre-desembre de 2015
Marta Crespo - Xarxa de Custòdia del Territori
La custòdia del territori i els serveis dels ecosistemes

Davant la crisi ecològica en la què estem immersos, es plantegen grans reptes ambientals que no només repercuteixen en allò ambiental sinó també en allò social, cultural i econòmic. El concepte de serveis ecosistèmics o ambientals està cada vegada més estès en tots els àmbits de la nostra activitat, probablement degut a la creixent consciència social sobre la necessitat imminent de preservar la natura i els ecosistemes, no només des d’un punt de vista ecològic sinó també antropocèntric, ja que sense natura i sense el correcte funcionament dels ecosistemes l’espècie humana té els dies comptats.

L’estudi dels serveis ambientals ens ofereix una idea real de què rebem del nostre entorn i fins a quin punt en som dependents, encara que no ho percebem. Probablement, l’èxit del concepte rau precisament en això, en quantificar allò que no percebem però que és vital. Aquesta valoració de la naturalesa, que té en compte l’absorció de CO2 dels boscos, la regulació hídrica del sòl, la producció d’aliments o, fins i tot, la tranquil·litat que ens aporta un paisatge, constitueix una valuosa informació per tal de poder afrontar els reptes ambientals des d’una visió pragmàtica.

Tot i l’esforç per valorar econòmicament la natura, la seva conservació segueix sense ocupar el lloc que es mereix en les polítiques públiques i en la presa de decisions que l’afecten, sempre ultrapassada pel poder de l’economia. Frenar la degradació i millorar els sistemes naturals, mantenint les seves funcions, es pot resoldre introduint canvis en les institucions, en algunes polítiques i en la gestió. El manteniment de les funcions dels ecosistemes requereix polítiques de gestió proactives i la custòdia del territori representa una eina clau de gestió i amb molt recorregut per contribuir a precipitar canvis en les polítiques de gestió.

Per aquells que la desconeixeu, la custòdia del territori  és una eina de conservació del territori i la natura mitjançant la implicació de propietaris i usuaris del territori, així com del conjunt de la ciutadania, amb la finalitat de conservar els recursos naturals, culturals i paisatgístics del nostre territori.

La custòdia del territori busca la implicació del sector privat en la conservació per arribar a acords amb propietaris de finques privades. Això, sumat al principi de voluntarietat de totes les parts implicades (propietat, societat civil i administració), suposen les principals diferències entre aquesta eina participativa i altres instruments i estratègies amb un objectiu similar, com per exemple la protecció legal d’un espai natural. Cal dir, però, que la custòdia del territori és una eina complementària –i no substitutiva – d’altres mecanismes de protecció existents.

La custòdia del territori es formalitza mitjançant acords de custòdia, un document fruit d’un procés mitjançant el qual els propietaris i/o gestors de finques privades es comprometen davant la societat a dur a terme una gestió que tingui cura de la conservació dels seus valors naturals, culturals i paisatgístics i, conseqüentment, dels serveis ambientals que proporcionen. De la mateixa manera, l'entitat de custòdia també es compromet a col·laborar amb el propietari i a fer el seguiment dels beneficis ambientals derivats de l'acord. Així, l’acord de custòdia pot contemplar en el seu contingut i/o en el document de gestió de la finca la quantificació i valoració de serveis ecosistèmics. A nivell legal, la custòdia del territori també pot estar present en regulacions que donin suport al manteniment dels serveis ambientals, ja que és igualment efectiva per assolir els objectius d’aquestes normatives.

Donat el context econòmic i social actual, sembla necessari aprofundir en la valoració econòmica dels serveis prestats pels ecosistemes, però tampoc cal oblidar que el seu valor és molt superior a qualsevol import econòmic que se li pugui atribuir. La custòdia del territori proporciona un valor afegit a la conservació de la natura mitjançant la implicació ciutadana i, alhora, constitueix una eina de gestió que assegura el bon funcionament dels serveis ecosistèmics, fet que crea un lligam necessari i indiscutible d’ambdós conceptes.

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La XCT creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

www.xct.cat / @XCTcat
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció