La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 25, Gener - Març de 2017
Mireia Bellart - Tècnica de medi ambient
L'ambientòleg i la pobresa energètica

La interdisciplinarietat dels ambientòlegs ens duu a treballar en àrees diverses. Una d’aquestes és l’àrea de l’energia, la qual està estretament relacionada amb el canvi climàtic. Uns es dediquen més des del sector de l’enginyeria, d’altres es dediquen més en temes d’assessorament i/o consultoria, d’altres realitzen auditories energètiques, etc.

Tant des del sector públic com privat, s’han realitzat accions i iniciatives per afavorir l’estalvi energètic i combatre el canvi climàtic. Per exemple, en l’administració local es treballa des de fa temps amb el que s’anomenen Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), una iniciativa europea on voluntàriament els ajuntaments es comprometen a reduir un 20% de les seves emissions generades a l’any 2020 respecte un any base, dins dels objectius comunitaris de l’estratègia 20-20-20. Actualment s’implanten els Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en els que s’inclouen actuacions de mitigació per assolir un 40% de reducció d’emissions per al 2030. En aquests plans, s’analitzen els consums energètics i emissions de diferents sectors dels municipis i es proposen accions per a reduir aquestes emissions en diferents camps d’actuació, per arribar a l’objectiu proposat estalviant energia i promovent energies més netes.

De les accions que habitualment es proposen, ens centrem amb la realització de campanyes informatives d’estalvi i eficiència a la llar. Aquestes iniciatives de campanyes, sorgeixen independentment de disposar d’un PAES, tant en l’àmbit municipal com supramunicipal. Entre d’altres, es promouen accions com l’ús de comptadors instantanis d’energia en els habitatges per conèixer quin és el perfil de consum energètic i poder establir accions per disminuir el consum; es realitzen conferències sobre com entendre la factura de la llum i del gas, ja que els canvis normatius que han influït en els preus de l’energia i els canvis en les factures dels subministraments bàsics dels darrers anys, han dificultat la comprensió d’aquestes; s’informa sobre consells per a l’estalvi i eficiència energètica a la llar.

És en aquestes accions on confluïm amb casos de famílies que no poden satisfer l’import de les factures de subministraments bàsics, afegint que les condicions ambientals dins les seves llars no són les òptimes. Parlem de pobresa energètica.

La pobresa energètica és el fet de no poder assolir temperatures de confort a l’hivern i a l’estiu dins les llars, no poder disposar de la il·luminació necessària o d’aigua per al consum. Es determinen tres causes confluents que determinen la pobresa energètica: els ingressos de les famílies, l’eficiència energètica de l’edifici i les tarifes de la llum.

La llei de la pobresa energètica[i] estableix mesures i protocols per a què les administracions garanteixin el dret d’accés als subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Les mesures s’apliquen a les persones que es troben en risc d’exclusió residencial i també als habitatges on hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en el cas de les persones que per a sobreviure necessiten màquines assistides. Les entitats subministradores han de comunicar als ajuntaments els impagaments dels usuaris i des de serveis socials s’intervé per evitar els talls dels subministraments bàsics en aquests consumidors considerats vulnerables.

Tot i que les mesures per eradicar la pobresa energètica requeririen d’accions a gran escala, com per exemple la promoció d’energies més netes per part de les administracions, els ambientòlegs podem formar equips interdisciplinars amb tècnics de serveis socials i altres professionals per donar resposta a la greu situació que afecta a tantes llars, a través d’actuacions impulsades des les administracions a fi de prevenir casos futurs i ajudar a casos existents de famílies afectades. Les actuacions poden ser des de realitzar formacions a la població en general o a professionals que treballen en el tema, en les que s’imparteixin temes com consells de bones pràctiques i estalvi i eficiència energètica, suport per entendre les factures de subministraments, realització d’auditories energètiques a la llar, participar en campanyes de comunicació, difondre ajudes econòmiques en què la població es pugui acollir, etc. La col·laboració interdisciplinar pot ajudar a alleugerir alguns casos, tot i que un canvi a més gran magnitud seria necessari, ja que els subministraments bàsics haurien de ser garantits per a qualsevol persona.[i] Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (DOGC 6928 de 5/8/2015)
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció