La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 25, Gener - Març de 2017
Som Energia - Cooperativa del sector elèctric
La pobresa energètica, conseqüència d'un model energètic que cal transformar: la visió de la cooperativa energètica Som Energia

La pobresa energètica, definida en termes generals com la “incapacitat de mantenir la llar amb unes condicions adequades de temperatura (18ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu) a un preu just[1], és una dramàtica realitat de la nostra societat que, segons l’últim informe publicat per l’Asociación de Ciencias Ambientales, afecta a més de 5 milions de persones a l’Estat espanyol.

Des de Som Energia[2], entenem la pobresa energètica més enllà de la impossibilitat de no poder pagar els rebuts de la llum o el gas, o de passar fred durant l´hivern, i som ferms denunciant que és un problema sistèmic de la nostra societat -provocat en gran part per l’actual model energètic-, que impedeix a les persones gaudir d’una vida digna.

Ens posicionem, doncs, en la necessitat d’emmarcar aquest problema dins de les conseqüències de l’actual model energètic, basat en la mercantilització del que entenem que és un dret bàsic: l’energia. Des de la nostra cooperativa, com a actors que hi formem part de l’actual model i aspirem a transformar-lo cap a un model més just i equitatiu, hem començat a ser agents actius en aquest tema des de distints fronts:

A curt termini, com a mesura d’urgència, abans d’efectuar qualsevol tall de subministrament, contactem amb els serveis socials del municipi del client, per tal de verificar si ens trobem davant un cas de pobresa energètica. Si és el cas i la persona és sòcia de Som Energia, la cooperativa no exigeix el cobrament de les factures durant el primer any. Si la persona no és sòcia de la cooperativa, no se li exigeix el cobrament dels rebuts, però és derivada a una Comercialitzadora de Referència on podrà accedir al Bo Social i, en principi, a una major protecció.

A  mig termini, ens fem servir del potencial dels nostres Grups Locals, que constitueixen la base social organitzada de la nostra cooperativa. Són grups conformats per socis i sòcies activistes i compromeses amb la cooperativa i amb la finalitat de promoure un nou model energètic. En matèria de pobresa energètica, disposem d’un equip de treball format per persones que hi treballen a la cooperativa i també comptem amb les aportacions de persones dels grups locals que, preocupades per aquest tema, hi participen activament proporcionant les seves idees i accions en els seus territoris. Disposar d’aquesta estructura ens permet ser actius creant xarxa i engranatges amb altres actors dels sector que treballen per la mateixa causa, i així poder:

-          Signar convenis amb ajuntaments per tal d’establir un contacte directe amb serveis socials del municipi, i així detectar les situacions de pobresa energètica i traslladar els contractes cap a la cooperativa per garantir-ne el subministrament en tot moment.

-          Facilitar la formació en aquesta matèria al personal tècnic dels ajuntaments, organitzacions i associacions locals.

-          Col·laborar amb entitats del 3er sector, com l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Creu Roja, Càritas o la Plataforma per un Nou Model Energètic.

 

No obstant, som conscients de que, més enllà de les mesures anteriors (per descomptat necessàries, donat el caràcter d’urgència del problema),  per aconseguir canvis realment transformadors i sostenibles, les mesures per abordar el problema han d’anar pensades, principalment, cap al llarg termini. Assumim fermament que la pobresa energètica ha de ser entesa com un problema d’injustícia social, conseqüència del model energètic actual. Per tant, per poder anar més enllà de mesures de caràcter pal·liatiu i/o assistencialista, el problema deu ser abordat des d’una perspectiva transformadora, que repta al sistema energètic des de les seves múltiples dimensions: cal treballar col·lectivament en la incidència política per promoure un sistema tarifari més just; unes regulacions que permeten caminar cap a una infraestructura energètica basada en energies renovables a la que també puguin acollir-se les llars vulnerables; una cultura i uns hàbits basats en la eficiència energètica i l’estalvi; i, sobretot, uns valors de justícia, equitat i sostenibilitat com a eix vertebral de totes aquestes qüestions.

És, sense cap dubte, una tasca que cal afrontar de forma col·lectiva entre tots i totes, i on les cooperatives energètiques hi tenim un rol important, i a la vegada una oportunitat per contribuir a plantejar un nou model de societat, no únicament més sostenible, sinó també més democràtic, just i equitatiu.[1] Actualment no existeix una definició consensuada sobre el fenomen de la pobresa energètica. Es pren com a referència aquella proposada per l’organització Ecoserveis, associació sense ànim de lucre que és un referent en aquesta matèria.

[2] Som Energia som una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Les nostres activitats principals són la producció i comercialització d’energia d’origen renovable, així com la participació en un moviment social transformador per impulsar un canvi de model energètic, renovable i en mans de la ciutadania.
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció