La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
Mercè Rius - Diputada adjunta de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona
Canvi climàtic, mitigació, i més enllà: la tasca dels municipis

Les polítiques de mitigació del canvi climàtic han esdevingut, en els darrers anys, l’objectiu ambiental prioritari de la Diputació de Barcelona. Quan, ara fa uns cinc anys, la Comissió Europea va plantejar als municipis la iniciativa del Pacte dels alcaldes i les alcaldesses per una energia sostenible, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació va veure-hi l’oportunitat de vincular-se a un projecte que intervenia directament en l’àmbit de la mitigació global des de les administracions més properes a la realitat territorial i a les necessitats de la ciutadania: les diputacions i els ajuntaments. La Diputació de Barcelona va ser el primer coordinador territorial del Pacte.

Amb cinc anys de recorregut, el Pacte compta amb l’adhesió de més de 210 municipis a les comarques barcelonines —el 96% de la població—, i al voltant de 500 a Catalunya. Amb l’adhesió, els municipis es comprometen a reduir, abans del 2020, les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% mitjançant l’increment del 20% en l’eficiència energètica i l’augment d’un 20% en la implantació de les energies renovables, respecte de les dades del 2005. És l’anomenada estratègia del 20/20/20.

Cada municipi adquireix també el compromís de redactar un Pla d’Acció per una Energia Sostenible, el PAES, que inclou un diagnòstic energètic del municipi i una proposta d’actuacions. En aquesta tasca, els ajuntaments han rebut el suport tècnic i econòmic de la Diputació.

L’anàlisi dels prop de 200 PAES redactats fins al moment revela algunes dades interessants. Els municipis han proposat més de 9.000 actuacions d’estalvi i eficiència energètica en àmbits relacionats, entre molts d’altres, amb els equipaments municipals, l’enllumenat públic, els edificis residencials i del sector terciari, la flota municipal i el transport públic i privat, i la producció local d’energia i de calor i fred. En conjunt, les expectatives d’estalvi energètic de les iniciatives proposades supera els 5,5 milions de MWh, a les quals cal afegir una generació esperada propera al mig milió de MWh. Això comporta una expectativa d’estalvi d’emissions de 2,7 milions de tones de CO2.

Des d’una altra perspectiva, i sumada a la reducció pressupostària derivada de l’estalvi del consum, l’execució de les actuacions proposades preveu inversions properes als 1.200 M€, xifra que repercuteix en la creació d’ocupació i en l’impuls de l’economia verda local associada a l’eficiència energètica, tant a nivell públic com a nivell privat.

Conscient, així mateix, que l’esforç de planificació és necessari però no suficient en la implementació de polítiques i d’actuacions, la Diputació de Barcelona ha volgut anar més enllà i s’ha dotat d’un instrument de suport al Pacte com és el programa ERDIBA/ELENA. Es tracta d’una línia de suport jurídic, tècnic i econòmic que possibilita l'execució de projectes concrets en l’àmbit municipal. El programa identifica accions que generen ingressos suficients per si mateixes (energies renovables) o que produeixen l'estalvi econòmic (eficiència energètica) per finançar, en un període raonable, les inversions necessàries per a la seva implantació. Es calcula que el programa pot generar inversions properes als 140 M€, amb períodes de retorn interessants, sovint d’entre 3 i 4 anys.

Més enllà de les solucions tècniques, considerem que la sensibilització de la ciutadania també imprescindible. Per això, ja fa més de quatre anys que liderem el projecte europeu Euronet 50/50 d’estalvi energètic a les escoles, on estem aconseguint estalvis energètics i econòmics de fins al 20%. A més, des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, una associació de municipis de la qual exercim la secretaria tècnica, promovem, juntament amb altres administracions, campanyes de sensibilització que presten suport a més de 100 municipis durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

Precisament, durant la darrera assemblea general de l’associació es va voler fer una mirada enrere per avaluar el camí recorregut durant aquests cinc anys de Pacte, amb l’objectiu de treure conclusions orientades a millorar les estratègies d’actuació de cara al 2020. Un dels principals acords va ser la creació del Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya, un grup d’acció que aspira a involucrar en la iniciativa del Pacte nous actors que poden ser decisius en la revitalització del projecte entre els quals hi ha el món empresarial, els centres de recerca, els col·legis professionals, les associacions professionals o els sindicats.

Finalment, cal destacar una iniciativa que des de la Unió Europea involucra, un cop més, els governs locals. Ens referim al Mayors Adapt, un projecte complementari al Pacte que preveu que, més enllà de la mitigació i de la reducció d’emissions, ha arribat el moment d’endegar actuacions d’adaptació al canvi climàtic. Una constatació que es fa palesa en el fet que el 29% de les accions descrites en els PAES ja redactats, són també iniciatives d’adaptació. Aquest és un nou repte per a administracions locals com la Diputació de Barcelona, en l’assumpció del qual volem tornar a tenir un paper pioner de suport als municipis.

Maria Mercè Rius i Serra és Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals. En aquests moments és Regidora del Districte 1 de l’Ajuntament de Badalona i Diputada Adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció