La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món
- - Editorial CADS, 2017

El CADS ha identificat en aquest informe els principals reptes que hem d’abordar com a país per assolir amb èxit els objectius globals i comuns establerts per l’Agenda 2030. El document conté un capítol per a cadascun dels 16 primers ODS (el 17, pel seu caràcter marcadament instrumental, queda fora de l’anàlisi). Per a cada un d’ells, primer es contextualitza breument l’objectiu en relació a la realitat internacional i europea i, a continuació, es fa una breu diagnosi de cadascuna de les fites i s’identifiquen els reptes plantejats a Catalunya.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció