La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
Goalkeepers: The Stories Behind the Data 2017. Who's behind it?
- - Editorial

Aquest és el primer informe anual de progrés de la Fundació Bill & Melinda Gates sobre els ODS i posa de relleu alguns dels problemes fonamentals que afronten els països menys avançats. Rastreja 18 punts de dades dels ODS, que representen com han progressat alguns dels objectius i permeten projectar alguns resultats probables per al 2030 en diferents escenaris. L'informe també proporciona casos d’estudi per a cada objectiu, identificant projectes i organitzacions que actuen alineades amb els propòsits de l’Agenda 2030.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció