La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible
- - Editorial Unescocat, 2017

Aquesta publicació, traduïda al català pel Centre per a la UNESCO de Catalunya, és una guia per als professionals de l’educació sobre l’ús de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible  en l’aprenentatge per als ODS i, per tant, sobre com es pot contribuir a assolir els ODS. S’identifiquen objectius d’aprenentatge orientatius i se suggereixen temes i activitats educatives per a cada ODS. També s’hi presenten mètodes d’aplicació a nivells diferents, des del disseny d’un curs fins a estratègies nacionals.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció