La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
Oficina Catalana del Canvi Climàtic

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l’organisme de la Generalitat encarregat de desenvolupar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic a Catalunya per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d’adaptació més adequades. 

A la seva pàgina web es pot trobar informació de les diferents polítiques internacionals, estatals, catalanes i locals, entre elles l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic i el Programa d’Acords Voluntaris. També s’hi poden consultar una gran varietat de publicacions sobre el tema, de producció pròpia i externa, així com eines de càlcul d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Des d’aquest portal es pot accedir a tota la informació referent al procés d’elaboració i debat de la Llei de Canvi Climàtic.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció