La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
Ciutats resilients (Fundació Ersília)

Basant-se en un treball desenvolupat per Mcrit per a l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Ersília ha desenvolupat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, aquesta pàgina web que permet conèixer els plans i les estratègies que s'estan implementant a diverses ciutats del món per encarar el canvi climàtic.

El portal inclou un mapa on es localitzen les diverses estratègies per ciutats; un apartat de sistemes d’informació amb un interessant recull de bases de dades i mapes sobre impactes, vulnerabilitat i accions d’adaptació; una videoteca d’estratègies; una secció sobre estratègies globals; i un recull de documents i webs de referència sobre adaptació i resiliència de les ciutats al canvi climàtic.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció