La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
NASA Climate Change

La pàgina web dedicada al canvi climàtic de la NASA inclou una àmplia col·lecció de mapes, imatges i bases de dades interactives que permeten al visitant de copsar ràpidament la magnitud dels efectes de l’escalfament global.

El “Glocabl Ice Viewer” o la “Climate Change Machine” són dues de les eines que es troben al web i que mostren, entre d’altres, els impactes potencials de l’augment del nivell del mar, els canvis històrics en la temperatura mitjana del planeta o la reducció de la capa de gel de l’Àrtic en les últimes quatre dècades. Aquest portal compta també amb comptes de twitter (@EarthVitalSigns) i Facebook (facebook.com/NASAClimateChange) que sumen més de 300.000 seguidors.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció