La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat (Diputació de Barcelona)

La Diputació de Barcelona presenta, a través de la seva pàgina web, informació interessant per ajudar als seus municipis a mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar-se a aquest fenomen. A través de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, ofereix suport tècnic i ajut econòmic als ajuntaments de la província de Barcelona perquè puguin aplicar polítiques de sostenibilitat, i perquè, juntament amb la ciutadania, puguin assumir actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.

Algunes de les actuacions que es proposen des de l’Oficina són: gestionar la realització d'auditories energètiques i l’elaboració de plans d'acció per l'energia sostenible, fomentar la reducció de les emissions a l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle, afavorir l'eficiència energètica en els ajuntaments, etc.
La web també ofereix informació rellevant sobre accions per la lluita contra el canvi climàtic, sobre el Pacte d’Alcaldes, sobre l’adaptació al canvi climàtic, i sobre gestió energètica, entre d’altres.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció