La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 16, Juliol - setembre de 2014
Climadat.es

Climadat és una xarxa d’estacions pionera a nivell mundial per a l’estudi i la investigació del clima i del canvi climàtic. L’objectiu de Climadat és obtenir dades climàtiques per poder estudiar i compartir les interrelacions entre els diferents sistemes climàtics globals i la influència mútua entre el clima global i el clima local.

Les dades climàtiques recopilades permeten estudiar les interrelacions entre els diferents compartiments del sistema climàtic i els complexos processos que intervenen en l’evolució del clima i el canvi climàtic. La finalitat última és intentar comprendre millor els seus impactes sobre el territori, anticipar i desenvolupar accions i polítiques efectives, i contribuir a la millora de les estratègies per mitigar els efectes del canvi climàtic. Algunes de les dades recollides són la temperatura, les precipitacions, la resposta dels ecosistemes, etc.

Les vuit zones estudiades a Espanya són: Valderejo (Álava), Sierra de Gredos (Ávila), Serro do Xurés i o Invernadeiro (Ourense), Delta de l’Ebre (Tarragona), El Estrecho (Cádiz), Grazalema (Cádiz), El Hierro (Islas Canarias), y Sierra de Segura (Jaén). Al Delta de l’Ebre, per exemple, s’han analitzat els diferents processos d’intercanvi d’energia existents, com ara la part de la radiació solar que és absorbida per la superfície terrestre i la part que és reflectida, les variacions de la temperatura durant el dia, etc.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció