La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 19, Abril - juny de 2015
Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

El Consell Global del Turisme Sostenible és una referència ineludible del turisme sostenible a nivell internacional. El seu objectiu principal és promoure estàndards comuns per a la sostenibilitat dels viatges i el turisme. 

Al cor d'aquest treball trobem els criteris de sostenibilitat del GSTC, englobats en dos grups: criteris per destins i criteris per hotels i operadors turístics. Es tracta dels principis rectors i requisits mínims als quals, segons aquesta organització, qualsevol negoci turístic o destinació haurien d'aspirar a fi de preservar els recursos naturals i culturals del món, garantint al mateix temps el potencial del turisme com a eina per a la conservació i la lluita contra la pobresa. Aquests criteris es poden descarregar en castellà i en català de la pàgina web del GSTC. 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció